StoryEditorogród

Kiedy i jak wysiać marchew, pietruszkę i koperek na zimę do gruntu?

12.11.2021., 09:11h
Nasiona marchwi, pietruszki i koperku nie boją się zimy w gruncie. Warto tę cechę wykorzystać i wysiać je do gruntu przed nastaniem mrozów, czyli w drugiej połowie listopada. Zbiór nastąpi o 2–3 tygodnie wcześniej niż z siewu wiosennego, a poza tym zamiast wiosną myśleć o ich siewie, zajmiemy się innymi pracami

Kiedy najlepiej nawozić nasze zagony?

Po zbiorze warzyw, które już trafiły do piwnic czy kopców, dokładnie powinniśmy oczyścić zagony z resztek roślinnych i zastosować nawożenie mineralne z pominięciem azotu, który podamy wiosną pogłównie. Jeśli zagony były dobrze nawiezione nawozami organicznymi pod przedplon, z nawożenia mineralnego można zrezygnować.

Na stanowiskach, które są mniej żyzne, można zastosować nawozy organiczne w postaci dobrze rozłożonego kompostu, a dodatkowo nawożenie fosforowe i potasowe, czyli 20 g/m2 superfosfatu granulowanego potrójnego oraz 30 g/m2 soli potasowej 60-procentowej. Po zasileniu gleby należy ją przekopać na głębokość szpadla i wyrównać powierzchnię, starannie grabiąc i rozbijając grudy ziemi. Dobre wygrabienie ma na celu ograniczenie strat wilgoci, a także zapobiegnie gromadzeniu się wody w zagłębieniach. Zgromadzona woda może doprowadzić do obumierania wysiewanych nasion.

Stanowisko dla ozimych warzyw ochronić przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi

Wybrane stanowisko pod uprawę ozimin powinno być osłonięte od wiatrów, mieć wystawę południową, słoneczną, o glebie lekkiej, przepuszczalnej i zawierającej dużo substancji odżywczych. Najlepsze są stanowiska po roślinach nawożonych organicznie, po których w glebie pozostała próchnica. Należy pamiętać, żeby nie uprawiać roślin następczych z tej samej rodziny, gdyż grozi to chorobami bądź szkod­nikami preferującymi tę grupę. Warto także pamiętać, że siew ozimy zawsze jest obarczony pewnym ryzykiem. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie warunki będą panowały zimą i czy będą sprzyjały nasionom znajdującym się w glebie, dlatego ilość nasion powinniśmy zwiększyć o 50% w porównaniu z ilością stosowaną przy siewie wiosennym.

Jakie preferencje glebowe ma marchew, a jakie pietruszka i koper?

Marchew preferuje gleby ciepłe, gliniasto-piaszczyste o dużej zawartości próchnicy. Na glebach ciężkich, łatwo się zaskorupiających, zwięzłych i kamienistych marchew nie może się prawidłowo rozwijać i tworzy zniekształcone korzenie.

Pietruszka dobrze plonuje na glebach głęboko uprawionych, żyz­nych, średnio zwięzłych i wilgotnych. Gleby lekkie, piaszczyste, jak i ciężkie są mało przydatne w jej uprawie. Na glebach ciężkich, niewystarczająco głęboko uprawionych, pietruszka korzeniowa ma tendencję do zniekształceń i tworzenia rozwidlonych korzeni. Podobnie jak marchwi, pietruszki nie uprawia się w pierwszym roku po oborniku.

Koper najlepiej rośnie na podłożu żyznym, umiarkowanie wilgotnym (długotrwała susza prowadzi do zamierania roślin), stanowisku ciepłym i osłoniętym od wiatrów. Bardzo źle mu na w miejscu zacienionym oraz zbytnio wilgotnym.

Polecane odmiany warzyw ozimych do grunt

Do jesiennej uprawy polecane są odmiany:

  • marchwi – Ambrozja, Damco F1, Amsterdamska, Esprado F1, Karo F1, Laguna F1, Nantes F1, Nektarina F1, Kalina F1,
  • pietruszki – Cukrowa,
  • kopru – Lukullus, Ambrozja i Amat. Nasiona marchwi i pietruszki wysiewamy w rzędy odległe co 25–30 cm, koper w rzędy co 20 cm na głębokość 2 cm.

Małgorzata Wyrzykowska

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał na podstawie artykułu Małgorzaty Wyrzykowskiej pt. Nasiona marchwi, pietruszki i koperku nie boją się zimy w gruncie, który ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 45/2021 na str. 67.
Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.

Zdjęcie:  Małgorzata Wyrzykowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 15:38