Dodatek 300 plus dla rolnikówCanva/TPR
StoryEditorPieniądze dla sołtysów

Sołtys, który pełnił funkcję przed 1989 r. też dostanie dodatek 300 zł. Jest jeden warunek

12.11.2023., 12:00h
W maju 2023 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus, wraz ze swoimi współpracownikami, opracował program wsparcia dla sołtysów-emerytów z tytułu pełnienia przez nich tej funkcji. Pieniądze miały jednak należeć się wyłącznie tym, którzy sołtysowali po 1989 r. Czy coś się zmieniło?

KRIR zaapelował do MRiRW o nowelizację ustawy

26 października 2023 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o podjęcie działań mających na celu przyznanie prawa do dodatku do emerytury dla osób, które pełniły tę funkcję przez wiele lat do 1990 r. Teraz do KRiR trafiła odpowiedź.

Którzy sołtysi mogą ubiegać się o dodatek 300 zł do emerytury?

W odpowiedzi na wystąpienie KRiR MRiRW zwróciło uwagę na to, że z zapisów ustawy dotyczących kwestii wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł wynika, iż mogą się o nie ubiegać osoby, które:

  • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat,
  • osiągnęły wiek:
  • w przypadku kobiet - 60 lat,
  • w przypadku mężczyzn - 65 lat.

Ponadto MRiRW zaznacza, że w przypadku osób, które pełniły funkcję sołtysa przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990 r. do wymaganego okresu będzie wliczany również ten sprzed lat 90., jeśli w późniejszych latach sołtysowały na podstawie ustawy z 1990 r.

Czy sołtysi sprawujący funkcję przed 1990 r. otrzymają dodatek do emerytur?

Jak wynika z treści pisma, nie do końca jest tak, że wszyscy sołtysi, którzy sprawowali swoją funkcję przed rokiem 1990, zostali wykluczeni z przyznania świadczenia. Nowe przepisy uprawniają do dodatku również osoby, które pełniły funkcję sołtysa przed rokiem 1990, a następnie zostały wybrane przez wieś na kolejną kadencję po roku 1989, jednak warunkiem koniecznym do spełnienia jest działanie na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dlaczego ustaw z lat 90. jest tak ważna w przypadku wypłaty dodatku dla sołtysa?

W roku 1990 została wprowadzona reforma administracji publicznej, w ramach której:

  • przywrócono samorząd terytorialny,
  • wprowadzono nowe jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy.

Po tej reformie sołtys stał się organem wykonawczym w sołectwie, czyli pomocniczej jednostce administracyjnej gminy. Jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Zmiany społeczno-ekonomiczne przyczyniły się do zwiększenia zakresu działalności sołtysa.

Czy MRiRW przyzna dodatek do emerytury wszystkim sołtysom?

Powyższe rozwiązanie wskazuje na to, że i tak nie każdy sołtys otrzyma dodatek do emerytury. Sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję do roku 1989 i nie zostali już później wybrani, nawet jeśli okres sprawowania funkcji się zgadza, nie będą mogli liczyć na wypłatę świadczenia. MRiRW podkreśla jednak, że ma na uwadze zdanie sołtysów i prowadzi analizy przepisów mające na celu ich znowelizowanie w taki sposób, by wszyscy byli z nich zadowoleni.

image
DODATEK DLA SOŁTYSÓW

Dlaczego sołtys, który 12 lat pełnił funkcję, nie dostał dodatku 300 plus?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRiR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 20:07