Zmiany w dobrostanie zwierząt podczas transportuCanva/Twitter(Jacek Zarzecki)/MRiRW
StoryEditorDobrostan zwierząt

5 zmian w transporcie zwierząt. Co nowego?

13.12.2023., 14:30h
Komisja Europejska chce zmian przepisów dotyczących transportu zwierząt. Kwestia dobrostanu została podjęta podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 11 grudnia br. Czy proponowane nowelizacje w sprawie transportu zwierząt będą korzystne dla rolników?

O dobrostanie zwierząt podczas AGRIFISH

Na posiedzeniu AGRIFISH obecny był Lech Kołakowski, który zabrał głos w sprawie planowanych zmian, które KE chce wprowadzić do transportu zwierząt z uwagi na poprawę ich dobrostanu. Jak podkreślił polityk, Polska oczekuje, że propozycje legislacyjne KE dotyczące tej kwestii zostaną opracowane w taki sposób, by nie wzbudzały wątpliwości rolników. Zdaniem Kołakowskiego, konieczne jest to, by nowe przepisy określały zakres aktów delegowanych i wykonawczych w celu uniknięcia nieproporcjonalnych, ekonomicznych lub administracyjnych obciążeń dodawanych na późniejszych etapach.

Ponadto polityk uznał za niezbędne, oparcie propozycji nowelizacji o rzetelną ocenę wpływu, która będzie obejmowała negatywne i pozytywne skutki wprowadzenia nowych regulacji. Poza tym Kołakowski wskazał, iż zadaniem priorytetowym powinno być uwzględnienie odpowiednio długiego okresu przejściowego, w którego trakcie możliwe byłoby dostosowanie produkcji zwierzęcej w poszczególnych państwach członkowskich UE do nowych wymagań.

Jakie zmiany w transporcie zwierząt planuje KE?

Planowana nowelizacja w pierwszym punkcie zakłada skrócenie czasu przewozu zwierząt. W związku z tym maksymalny czas transportu zwierząt na ubój będzie wynosił 9 ha. Nieco inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku zwierząt, które będą transportowane nie na ubój. Ich przewóz będzie mógł trwać 21 godzin, jednak po ich upływie kierowca będzie zobowiązany do zatrzymania i umożliwienia wyjścia zwierzętom.

Kolejne zmiany dotyczą wprowadzenia szczegółowych zapisów dotyczących transportu zwierząt ze względu na to, czy są cielne, nieodsadzone od matki itp.

Na poprawę dobrostanu zwierząt w transporcie ma również wpłynąć uniemożliwienie ich przewożenia, jeśli temperatura przekroczy 30℃. Nowelizacja zakłada w tym przypadku umożliwienie transportu zwierząt nocą. Kiedy temperatura spadnie poniżej 0℃, kierowcy będą zobowiązani do okrycia ciężarówek, a ponadto zapewnienia regulacji temperatury wewnątrz pojazdu. Jeśli temperatura osiągnie poziom 9 stopni poniżej zera, przewóz będzie musiał się zakończyć po upływie 9 godzin.

Wśród proponowanych nowelizacji projektu o dobrostanie zwierząt w transporcie znalazły się również zapisy dotyczące eksportu żywych zwierząt z Unii, które przewidują umożliwienie sprawdzenia tego, czy normy stosowane przez hodowców i transportujących w państwach trzecich są równoważne normom obowiązującym w UE.

Ostatnim punktem zmian proponowanych w projekcie ma być zwiększenie wykorzystania narzędzi cyfrowych, za których pomocą możliwa będzie kontrola nad tym, czy ustanowione przepisy są przestrzegane, chodzi m.in. o pozycjonowanie pojazdów w czasie rzeczywistym.

Czy nowelizacja przepisów o dobrostanie zwierząt w transporcie będzie korzystna dla rolników?

Do sprawy proponowanej przez KE nowelizacji przepisów o transporcie zwierząt odniósł się prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jacek Zarzecki, który stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy są wystarczająco dobre i nie ma konieczności ich nowelizowania. Zdaniem prezesa po wdrożeniu proponowanych zmian mogą wzrosnąć koszty produkcji, a nawet wystąpić konieczność inwestowania.

Więcej na temat zmian dobrostanu zwierząt w transporcie przeczytasz w poniższym artykule:

image
Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt: KE chce zaostrzyć przepisy. Co się zmieni?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Gobarto, MRiRW

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 06:38