StoryEditorDobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt w transporcie? Tak, ale z głową

23.02.2023., 15:02h
Dominika StancelewskaDominika Stancelewska
Organizacja największych w Polsce związków hodowlanych #HodowcyRazem wystosowała pismo do ministra Henryka Kowalczyka, zwracając w nim uwagę, że zaostrzanie przepisów dotyczących transportu zwierząt znacząco ograniczy produkcję zwierzęcą w Unii Europejskiej i wzmocni konkurencyjność krajów trzecich.

Poprawa dobrostanu zwierząt w oparciu o badania naukowe

Organizacja opowiada się za poprawą dobrostanu zwierząt, ich zdrowia i kondycji w czasie transportu, jednak doświadczenia i badania naukowe pokazały, że priorytetem powinna być jakość transportu z uwzględnieniem wentylacji, temperatury, powierzchni przypadającej na zwierzę, a nie tylko odległość i czas trwania transportu. W dyskusji nad dobrostanem inicjatywa #HodowcyRazem zachęca do całościowego i naukowego podejścia do zagadnienia transportu zwierząt w powiązaniu z aspektem ekonomicznym i społecznym.

Jak tłumaczą przedstawiciele organizacji, transport zwierząt do tuczu i dalszej hodowli ma kluczowe znaczenie dla ciągłego doskonalenia genetycznego i dostępu do wysokiej jakości zwierząt w wielu krajach. Kolejny przegląd prawodawstwa powinien więc prowadzić do ułatwiania handlu wewnątrzwspólnotowego charakteryzującego się wysokim dobrostanem zwierząt, a nie koncentrować się na środkach mających na celu zakazanie lub ograniczenie niektórych rodzajów transportu. Również delegacje z Francji, Grecji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii w oficjalnym oświadczeniu podkreśliły rolę istniejących przepisów w tym względzie i wskazały kierunki wprowadzania dalszych zmian, a #HodowcyRazem popierają to stanowisko ośmiu krajów. Zachęcają administrację rządową do wspierania racjonalnych kierunków zmian legislacyjnych w interesie polskich rolników.

Czym jest inicjatywa #HodowcyRazem?

#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych producentów zwierząt. Należą do niej: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polska Federacja Rolna.

Dominika Stancelewska
Zdjęcie: Archiwum

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 03:57