StoryEditorDrób

Masz jedną czy dwie kury? Nowe prawo wskazuje, że masz zakład drobiu!

15.02.2023., 17:02h
Zgodnie z nową ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy kto utrzymuje chociażby jedną kurę czy gęś posiada zakład drobiu, a zwierzę musi zostać zarejestrowane w systemie ARiMR. Przepisom tym sprzeciwia się prezes KRIR, który zwrócił się do ministra rolnictwa o pilną interwencję i zmianę kuriozalnego zapisu.

"Zakład drobiu" już od jednej kury

Aktualne przepisy stanowią jasno: jesteś posiadaczem zwierzęcia hodowlanego-masz obowiązek zarejestrować je w systemie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. Jak się okazuje, prawo to dotyczy także małych hodowli przyzagrodowych, a obowiązkiem są objęci nawet posiadacze jednej sztuki drobiu. W świetle nowej ustawy, każdy kto utrzymuje drób przyzagrodowo, musi zarejestrować swój "zakład drobiu" w przeciągu ciągu trzech miesięcy od wejścia przepisów w życie, a więc do 6 kwietnia 2023 roku. 

Zdaniem Krajowej Izby Rolniczej osoby utrzymujące  kilka sztuk drobiu na własny użytek powinny być zwolnione z obowiązku rejestracji "zakładu drobiu" w Agencji, a nakładanie na rolników obowiązku rejestracji, niezależnie od posiadanej liczby zwierząt, jest zaskakujące i absurdalne.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem (UE) 2016/429, w sprawie przenośnych chorób zwierząt, które nakłada wymóg rejestracji zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe, istnieją odstępstwa od tego obowiązku, tj. w przypadku zakładów stwarzających nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Prezes KRIR apeluje do Henryka Kowalczyka o pilną zmianę przepisów

Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o pilną zmianę obowiązujących przepisów, które wprowadza ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 
Zdaniem prezesa KRIR zwolnienie osób utrzymujących drób przyzagrodowo z tego obowiązku jest uzasadnione, ponieważ małe hodowle przyzagrodowe nie stanowią zagrożenia dla zdrowia zwierząt ani zdrowia publicznego, za to pozwolą uwolnić rolników od zbędnej biurokracji.

kd na podstawie inf. KRIR
Zdjęcie: Unsplash 

 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. grudzień 2023 20:52