Dotychczasowe wyniki uzyskane na farmach demonstracyjnych ABP w Irlandii i Wielkiej Brytanii dowodzą, że możliwe jest ulepszenie genetyki cieląt mieszańców bydła mlecznego z mięsnym, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na produkcję mleka oraz środowisko naturalneBeata Dąbrowska
StoryEditorOpasy

Jak poprawić rentowność polskich gospodarstw hodujących bydło mięsne?

31.07.2023., 15:30h
Firma ABP Poland uruchomiła w ramach inicjatywy na rzecz zrównoważonej produkcji wołowiny – pierwsze w Polsce pilotażowe gospodarstwo w Chełminku (woj. wielkopolskie), w którym wykorzystane zostaną rozwiązania do analizy danych, mające na celu poprawę produktywności, rentowności i zrównoważonego rozwoju polskich gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. W czasie najbliższych 2–3 lat, to 40-hektarowe gospodarstwo stanie się stadem doświadczalnym dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Jakie są założenia projektu?

Projekt realizowany jest we współpracy z MSD Animal Health, światowym liderem w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt, producentem farmaceutyków i rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej. To wspólne przedsięwzięcie wykorzystuje kompleksowy zestaw rozwiązań technologicznych, które obejmuje identyfikację i monitoring zwierząt. Gospodarstwo uczestniczące w projekcie zajmuje się hodowlą bydła mlecznego oraz opasaniem zwierząt – zarówno ras mlecznych, jak i mięsnych, które po osiągnięciu odpowiedniej wagi trafiają do przetwórstwa w pobliskim zakładzie ABP w Pniewach.

System monitorowania (SenseHub®) za pomocą sensorów umieszczonych w kolczykach i obrożach, gromadzi informacje o dobrostanie zwierząt, które są następnie przesyłane do komputera lub urządzenia mobilnego. Technologia śledzi wzorce zachowań (m.in. aktywność ruchową zwierząt, pobranie wody i paszy, przeżuwanie). Zebrane dane są dostępne w czasie rzeczywistym. W ciągu ok. 10 dni po założeniu kolczyka lub obroży system uczy się normalnego zachowania zwierzęcia. Oprogramowanie jest w stanie zdefiniować wzorce dla każdego zwierzęcia, by w razie potrzeby wysyłać powiadomienia w przypadku oznak niepokoju lub rui.

Wdrożony w pilotażowym gospodarstwie w Chełminku system monitorowania zapewnia hodowcom wiele korzyści. Na podstawie zebranych informacji, mogą oni wykrywać rozwijające się problemy zdrowotne, szybko oceniać reakcję na różne zabiegi weterynaryjne, a także śledzić problemy zdrowotne w okresach wysokiego ryzyka i błyskawicznie na nie reagować. Hodowcy mogą również skorzystać z optymalizacji wskaźników rozrodu i procesów podejmowania decyzji dotyczących zdrowia całego stada. Inne obszary, wokół których koncentruje się działalność pilotażowego gospodarstwa, obejmują profilaktykę zdrowotną zwierząt, w tym opracowywanie protokołów szczepień oraz zarządzania siarą. Ma to na celu ograniczenie stosowania antybiotyków i poprawę wydajności zwierząt, zarówno w produkcji mlecznej, jak i mięsnej.

Jakie są pierwsze wyniki w pilotażowym gospodarstwie w Chełminku?

Są już pierwsze raporty. Od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych na początku 2023 r. pojawiły się pewne wczesne wskaźniki dotyczące zdrowia zwierząt i reprodukcji w monitorowanym stadzie. I tak, od początku br. wartość indeksu ogólnego stanu zdrowia wzrosła z 92,3 do 97,3. Wynik wyznaczany jest na podstawie stanu zdrowia wszystkich zwierząt w stadzie w ciągu ostatnich 30 dni. W tym samym okresie (4 miesiące) współczynnik zacieleń wzrósł z 40,0 do 60,0. Jednocześnie indeks inseminacyjny zmniejszył się z 2,5 do 1,2, co wskazuje na dużą poprawę.

image

Dotychczasowe wyniki uzyskane na farmach demonstracyjnych ABP w Irlandii i Wielkiej Brytanii dowodzą, że możliwe jest ulepszenie genetyki cieląt mieszańców bydła mlecznego z mięsnym, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na produkcję mleka oraz środowisko naturalne

FOTO: Beata Dąbrowska

Dotychczasowe wyniki uzyskane na farmach demonstracyjnych ABP w Irlandii i Wielkiej Brytanii dowodzą, że możliwe jest ulepszenie genetyki cieląt mieszańców bydła mlecznego z mięsnym, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na produkcję mleka oraz środowisko naturalne.

Podczas realizacji projektu w Polsce, firma zamierza opracować profilaktyczne protokoły zdrowotne, które zostaną udostępnione hodowcom współpracującym z ABP Poland w ramach programu wsparcia i zapewniania jakości. ABP Poland posiada trzy zakłady przetwórstwa wołowiny: w Pniewach, Kłosowicach i Tykocinie. Firma dostarcza produkty mięsne do sektora detalicznego, gastronomicznego i produkcyjnego w Polsce i całej Europie Wschodniej. Jest częścią ABP Food Group, jednego z czołowych prywatnych przetwórców mięsa w Europie.

Oprac. Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. maj 2024 22:22