Grupa buhajów opasowych rasy salers w Spółdzielczej Agrofirmie WitkowoAndrzej Rutkowski
StoryEditorRasy bydła mięsnego

Łatwy poród, długie życie - jakie są największe zalety bydła salers?

21.05.2023., 13:15h
Rasa salers posiada wiele zalet, ale nadal jej populacja jest niewielka w naszym kraju. Poniekąd wynika to z nieznajomości tej rasy i przereklamowania innych francuskich ras mięsnych, jak charolaise czy limousine.

Bydło salers - rasa o dużym kalibrze i łagodnym charakterze

Salersy są odporne i mają małe wymagania bytowe. To rasa o dużym kalibrze i nie jest wybredna, ma znacznie mniejsze wymagania pokarmowe od rasy limousine, a w zamian daje bardzo przyzwoite przyrosty oraz umięśnienie. Dobre rezultaty osiąga nawet na słabszych pastwiskach. Szybko przystosowuje się do warunków otoczenia. Ma łagodny charakter.

Szybko rosną i dobrze kryją

Salersy nie mają problemów z porodami. Cielęta po urodzeniu są długie i chude, ważą od 30 do 40 kg. Samice posiadają bardzo szerokie miednice, powoduje to niski stres podczas porodów zarówno dla matki, jak i dla cielęcia. Młode oseski tej rasy znane są z tego, że zaraz po porodzie wstają i piją mleko. Mleczność jest dosyć duża, wynosi około 3000 litrów na laktację.

Laktacje są długie, co powoduje, że dokarmianie cieląt na pastwisku staje się zbyteczne. Ogromną zaletą rasy jest długowieczność, krowy dożywają 15 lat. Bydło doskonale zimuje, ponieważ wytwarza solidną pokrywę włosową. Szybko rośnie, roczne jałówki ważą nawet 350 kg, zaś buhajki 450 kg. W opasie intensywnym, do którego rasa jest jak najbardziej przydatna, dzienne przyrosty buhajków dochodzą do 1300 g. Przy dobrym żywieniu 14-miesięczny opas może ważyć ponad 500 kg. Dorosłe buhaje są znane z tego, że potrafią pokryć podczas jednego sezonu do 80 samic.

Salers - idealna rasa na trudne warunki

Do innych zalet rasy salersów można zaliczyć opiekuńczość krów, a także bardzo dobrą żywotność cieląt. Jest to idealna rasa na trudne warunki, nawet bez dachu nad głową. Posiada zdolność doskonałego wykorzystania nawet najsłabszej jakościowo paszy objętościowej i szybkiego gromadzenia zapasów w organizmie, gdy pasza jest lepszej jakości. Brak problemów z kończynami predysponuje ją do pokonywania długich dystansów. Łatwość wycieleń i dobre wyniki w rozrodzie są zachowane nawet przy krzyżowaniu z rasami ciężkimi i przy dużych cielętach.

image

We Francji 96% porodów u salersów odbywa się bez ingerencji człowieka, a średni okres międzywycieleniowy wynosi 374 dni, siedmiomiesięczne odsadki ważą: 230 kg - jałówki i 250 kg – buhajki

FOTO: Andrzej Rutkowski

Okazałe rogi znakiem rozpoznawczym bydła salers

Największym mankamentem w utrzymywaniu salersów mogą być bardzo rozłożyste rogi o imponujących rozmiarach. Z jednej strony jest to walor estetyczny i cecha rozpoznawcza, a z drugiej, zagrożenie dla obsługi, jak i zwierząt. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo oraz ułatwienie prowadzenia stada warto rozważyć usunięcie rogów już u cieląt, co od lat praktykowane jest w Spółdzielczej Agrofirmie Witkowo, gdzie salersy są jedną z 6 utrzymywanych ras mięsnych.

Jakie jest mięso salersów?

Zdaniem Marka Tomaszewskiego – specjalisty ds. produkcji bydła mięsnego w Agrofirmie, mają wiele zalet, a główną z nich są dobre przyrosty w połączeniu z małymi wymaganiami żywieniowo-bytowymi, długowieczność i odporność na trudne warunki klimatyczne oraz doskonała jakość i smak mięsa. Do innych zalet rasy salers Marek Tomaszewski zaliczył bardzo dobrą budowę krów i opiekuńczość, a także bardzo dobrą żywotność cieląt, a mięso porównał do mięsa hereforda, przy czym mięso salersa jest równie smaczne, ale nieco mniej otłuszczone.

image

Grupa buhajów opasowych rasy salers w Spółdzielczej Agrofirmie Witkowo

FOTO: Andrzej Rutkowski

Krowy ważą od 650 do 850 kg (największe sztuki nawet 950 kg). Byki ważą od 1000 do 1200 kg (największe sztuki 1400 kg). Średnia wysokość krów w kłębie – 144 cm, buhajów – 154 cm.

We Francji 95% pogłowia tego bydła użytkowane jest jako rasa mięsna, natomiast od 5% pozyskuje się mleko, z którego wytwarzane są lokalne sery Cantal, Salers i Saint Nectaire.

Andrzej Rutkowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 17:09