StoryEditorHodowla świń

Spadną stawki za świadectwa dla świń. O ile?

05.11.2022., 14:11h
Dobra wiadomość dla producentów trzody chlewnej! Będą nowe, niższe stawki za świadectwa zdrowia świń dla właścicieli stad powyżej 50 sztuk zwierząt. Jak zmienią się opłaty?

Nowe, niższe stawki za świadectwa zdrowia dla hodowców utrzymujących ponad 50 świń

W związku ze znacznym sprzeciwem środowisk rolniczych i grup producenckich zrzeszających hodowców świń, do konsultacji społecznych trafił projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniający sierpniowe rozporządzenie dotyczące stawek opłat za wydanie świadectw zdrowia dla świń przez lekarzy weterynarii. Zmiany dotyczą hodowców, którzy posiadają stada powyżej 50 sztuk zwierząt. 

Obecna stawka wynosi 112,80 zł za pierwszą godzinę kontroli weterynaryjnej. Cena została ustalona na podstawie sumy średniego kosztu 1 godziny pracy urzędowego lekarza weterynarii  (56,40 zł) oraz uśrednionego kosztu dojazdu lekarza do gospodarstwa (56,40 zł). Po zmianie opłata ta ma być lepiej dostosowana do panujących realiów. W praktyce kontrole świń często są prowadzone w gospodarstwach położonych w jednej wsi i niedalekiej odległości od siebie. Co więcej, w przypadku kontroli niewielkiej liczby zwierząt, czas przeprowadzenia kontroli może być krótszy niż godzina.

Ile hodowcy świń będą płacić za świadectwa zdrowia po zmianach?

W rozporządzeniu zaproponowano nową stawkę za przeprowadzenie kontroli świń przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczania na rynku krajowym. Zmniejszono o połowę, z 56,40 zł na 28,20 zł, średni koszt dojazdu do gospodarstwa. 

Przyjęto następujący sposób wyliczenia stawki opłat: za pierwsze 15 minut kontroli świń: 28,20 zł (koszt dojazdu do gospodarstwa) + 14,10 zł (koszt 15 minut pracy lekarza weterynarii) co daję 42,30 zł. 
 
Stawki za kontrolę zwierząt innych niż świnie będą zmienione. Za pierwszą godzinę kontroli zwierząt dalej obowiązuje stawka 112,80 zł, oraz 14,10 zł dodatkowo za każde rozpoczęte 15 minut pracy lekarza.

Ile za czynności weterynaryjne będą płacić hodowcy poniżej 50 sztuk świń w stadzie?

Posiadacze stad do 50 sztuk świń są objęci ustawową obniżką wysokości opłaty w wysokości 75%, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, przy czym zgodnie z tym przepisem obniżona opłata wynosi nie mniej niż 40 zł. Posiadacze stad do 50 świń będą zatem, tak jak w dotychczas, ponosili opłatę za kontrolę świń w wysokości 40 zł.

Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Dominika Stancelewska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 11:15