Chów świń na własny użytekEnvatoelements
StoryEditorChów świń

Jakie obowiązki ma rolnik hodujący świnie na własny użytek?

01.08.2023., 11:00h
W polskich hodowlach świń wciąż rozprzestrzenia się wirus ASF, dlatego Dolnośląska Izba Rolnicza zaapelowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaostrzenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie na własny użytek. Co na to MRiRW?

W artykule pt. Izby rolnicze żądają zaostrzenia bioasekuracji w chowie świń na własny użytek informowaliśmy o tym, że DIR zwrócił się z prośbą do MRiRW o zaostrzenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na własny użytek. Kilka dni później rolnicy mogli przeczytać odpowiedź ministerstwa na przesłany apel izby.

Czy rolnicy hodujący świnie na własny użytek muszą stosować się do zasad bioasekuracji?

Jak wynika z treści pisma przesłanego z MRiRW do DIR, hodowcy, którzy utrzymują świnie na własny użytek, zostali zwolnieni z obowiązku spełniania niektórych wymagań. Powodem podjęcia takiej decyzji były postulaty zgłaszane przez część rolników, które dotyczyły rosnących kosztów produkcji niemożliwych do pokrycia przez nich. Ministerstwo zaznacza jednak, że taki stan rzeczy nie doprowadził do całkowitego zwolnienia hodowców świń na własny użytek z obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji. Jeżeli rolnicy zdecydują o przemieszczeniu zwierząt, muszą zastosować bioasekurację, co wynika z rozporządzeń.

Jakich zasad bioasekuracji muszą przestrzegać rolnicy utrzymujący świnie na własny użytek?

Każdy z rolników utrzymujących świnie na własny użytek jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia MRiRW z 10 sierpnia 2021 r., które dotyczą:

  • utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
  • zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,
  • wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałego utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,
  • karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,
  • używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności,
  • karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II i III, jeśli poddano je obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
  • wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III tylko wówczas, gdy poddano ją obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,
  • zakazu wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,
  • zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt.

Jak wynika z powyższych punktów, rolników utrzymujących świnie na własny użytek obowiązuje wiele zasad bioasekruacji. MRiRW zaznacza również, że hodowcy muszą stosować się zarówno do przepisów krajowych, jak i unijnych. Ci rolnicy są zobligowani do zgłaszania faktu posiadania świń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do ich znakowania.

Przeczytaj również: Chów świń na własny użytek: jakie wymogi musi przestrzegać rolnik?

MRiRW monitoruje sytuację i prowadzi prace legislacyjne

MRiRW przekazało informację, że pomimo opanowanej sytuacji w hodowli świń na własny użytek, prowadzone będą prace nad przygotowaniem nowego rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Działania te zostaną podjęte w związku z wprowadzeniem pewnych odstępstw od przestrzegania zasad bioaskeuracji w gospodarstwach, gdzie utrzymuje się świnie na własny użytek.

oprac. Justyna Czupryniak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. lipiec 2024 22:35