Można uzyskać wsparcie na inwestycje zapobiegające ASF, w tym na budowę ogrodzeniaArchiwum
StoryEditorPomoc dla hodowców świń

Rolnicy mogą uzyskać do 100 tys. zł dopłat do bioasekuracji

26.09.2023., 14:30h
Dominika StancelewskaDominika Stancelewska
Od początku roku w Europie odnotowano więcej ognisk ASF w stadach trzody chlewnej niż w całym 2022 r. Hodowcy powinni dołożyć wszelkich starań do odpowiedniego zabezpieczenia swojego stada przed chorobą, na przykład poprzez ogrodzenie chlewni czy stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji. W tym celu rolnicy mogą ubiegać o dofinansowania nawet do 100 tys. zł. Nabór już ruszył.

Afrykański pomór świń nie odpuszcza

Od początku 2023 roku służby weterynaryjne w Polsce poinformowały o 25 ogniskach afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach. Ostatnie wyznaczono 15 września w województwie wielkopolskim w gminie Murowana Goślina w powiecie poznańskim. Wystąpiło w stadzie, w którym utrzymywano 44 świnie. To nie pierwsze ognisko potwierdzone w bieżącym roku w tej gminie. Ostatnie 4 ogniska wirusa potwierdzono we wsi Starczanowo należącej do gminy Murowana Goślina, w związku z czym jej teren objęty jest strefą czerwoną. Poza tym terenem choroba pojawiła się w Wielkopolsce w tym roku także w powiatach obornickim i międzychodzkim.

Większość tegorocznych ognisk ASF w gospodarstwach trzody chlewnej potwierdzono jednak na Lubelszczyźnie: w powiatach parczewskim, radzyńskim, lubartowskim i chełmskim. Poza tym wirus wystąpił też w województwach: warmińsko-mazurskim (powiat gołdapski), mazowieckim (powiaty makowski i radomski) oraz dolnośląskim (powiat lubański). Od początku roku potwierdzono też 2128 ognisk ASF dzików. Ponad połowa z nich wystąpiła na Dolnym Śląsku.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wystąpieniu pierwszego zachorowania na afrykański pomór świń w Szwecji. Wirusa stwierdzono u znalezionego martwego dzika na północ od Sztokholmu. W okolicy tej stwierdzono łącznie siedem martwych dzików. Od tego czasu liczba zwierząt z dodatnim wynikiem badania w kierunku ASF wzrosła do 13. Wszystkie zakażone padłe dziki odnaleziono w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Fagersta, gdzie odkryto pierwsze ognisko. Wciąż nie jest jasne, w jaki sposób choroba dotarła do Szwecji i jak duża jest zainfekowana strefa. Trwają poszukiwania martwych dzików, a na zakażonym obszarze poddano ubojowi wszystkie świnie, choć było to zaledwie 50 zwierząt lokalnej rasy utrzymywanych w jednym gospodarstwie.

Trudna sytuacja dotyka również włoskich hodowców trzody chlewnej z regionu Lombardii, gdzie władze zadecydowały o masowym uboju 34 tys. świń w 12 gospodarstwach.

Są pieniądze dla hodowców na zabezpieczenie się przed ASF

W pierwszej połowie 2023 roku w Europie wystąpiło więcej ognisk ASF w stadach trzody chlewnej niż w całym ubiegłym roku. Dlatego rolnicy powinni pamiętać o zabezpieczaniu się przed chorobą, na przykład poprzez grodzenie chlewni i stosowanie środków dezynfekcyjnych.

Pomaga w tym dofinansowanie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, do którego nabór wniosków rozpoczął się we wrześniu. Można się ubiegać o nawet 100 tys. zł, a pomoc przyznawana jest w formie refundacji 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek jednostkowych, które wynoszą: 320 zł za metr bieżący ogrodzenia, 2860 zł za posadowienie bramy oraz 970 zł za posadowienie furtki.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 tys. zł. Poza wykonaniem ogrodzenia pozyskane środki można przeznaczyć między innymi na:

  • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej,
  • wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do dezynfekcji,
  • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń,
  • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy,
  • postawienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę
  • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać do 6 października 2023 roku. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przy czym może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 2 punkty.

Dominika Stancelewska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 15:46