Archiwum redakcjiWilki
StoryEditorWilki

Wilki coraz częściej zagryzają zwierzęta hodowlane. Czy rząd zajmie się problemem?

20.09.2023., 15:30h
Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało Krajowej Radzie Izb Rolniczych na pismo, które w maju zostało skierowane do minister Anny Moskwy w sprawie nasilających się ataków wilków na zwierzęta gospodarskie. Jak się okazuje, istnieją rozwiązania tej niekorzystnej dla rolników sytuacji. Jakie?

Z odpowiedzi minister klimatu i środowiska wynika, że obecnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiają przeciwdziałanie atakom wilków szczególnie w przypadku, gdy ich obecność jest szczególnie uciążliwa dla rolników.

Czy można zabijać wilki?

Jak wskazuje Moskwa, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gatunkowej możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstąpienie od zakazów wobec wilków, które umożliwi myśliwym:

  • umyślne płoszenie,
  • umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca,
  • zabijanie.

Gdzie uzyskać zezwolenie na przeciwdziałanie wilkom?

Zgodnie z odpowiedzią minister Moskwy, zezwolenie na podjęcie powyższych sposobów przeciwdziałania wilkom jest wydawane przez:

  • właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w zakresie umyślnego płoszenia i przemieszczania),
  • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zakresie umyślnego zabijania),
  • Ministra Klimatu i Środowiska (w przypadku, gdy czynności mają być wykonane na terenie parku narodowego).

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać zgodę na odstrzał wilków?

Osoby zainteresowanie zezwoleniem na przeciwdziałanie wilkom, mogą je otrzymać wyłącznie w przypadku, spełnienia dwóch poniższych warunków:

  • gdy nie ma rozwiązań alternatywnych, a wnioskowane działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony gatunku chronionego,
  • przy spełnieniu jednej z przesłanek indywidualnych dot. Interesu zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego.

Jeżeli osoba zgłaszająca chęć uzyskania zezwolenia dysponuje dowodami na zagrożenie stwarzane przez wilki i spełnia wszystkie niezbędne przesłanki do wydania zezwolenia, to nie ma przeciwwskazań do tego, by zostało ono wydane.

Nie każdy może dostać zezwolenie na odstrzał wilków

Zezwolenia na przeciwdziałanie wilkom są wydawane na wniosek. Warto mieć świadomość tego, że są one wydawane na wniosek podmiotu zainteresowanego jego uzyskaniem i każdy z nich jest rozpatrywany indywidualnie, by wyeliminowane zostały osobniki, które w rzeczywisty sposób stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Wniosek o przeciwdziałanie wilkom można złożyć telefonicznie

Osoby, które są zainteresowane przeciwdziałaniem wilkom, mogą uzyskać ustne zezwolenia na podjęcie działań. W tym celu wystarczy wykonać telefon do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który jest podany na stronie internetowej urzędu. Dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy wilk zagraża w mniejszym stopniu, wówczas konieczne jest wydanie pisemnej decyzji administracyjnej.

Rolnicy mogą domagać się odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki

Minister Moskwa poinformowała również, że rolnicy mają możliwość ubiegania się o:

  • uzyskanie fachowej pomocy, dotyczącej sposobów zabezpieczania przed szkodami wyrządzonymi przez wilki, finansowego wsparcia dla tych przedsięwzięć, udzielanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska lub dyrektorów parków narodowych.
  • finansowe wsparcie (nazwane w ustawie o ochronie przyrody — współdziałaniem) realizowane jest na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych między ww. organem a osobą zainteresowaną uzyskaniem takiej pomocy.

Czy status wilka ulegnie zmianie?

Z odpowiedzi minister Moskwy jednoznacznie wynika jednak, że pomimo wciąż rozrastającej się populacji wilka nie ma szans na to, by jego status został zmieniony.

Przeczytaj również:

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: KRiR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 09:54