Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Zdaniem NIK bioasekuracja zupełnie nieskuteczna

Hodowla Zwierząt ASF
Data publikacji 21.12.2017r.

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wstępnych wynikach kontroli dotyczącej „Realizacji programu bioasekuracji jako elementu zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. Wynika z niej, że 3/4 gospodarstw nie miało pełnego zabezpieczenia przed wirusem. Administracji rządowej zabrakło determinacji nie tylko w redukcji populacji dzików, ale także w egzekwowaniu programu bioasekuracji stad świń. Czy rządzący i służby weterynaryjne wyciągną z tego wnioski i czy nie jest za późno?

Bioasekuracja do poprawy

r e k l a m aMinister rolnictwa nie określił metod i sposobu oceny stopnia realizacji programu, co umożliwiłoby wczesne podjęcie działań naprawczych. W czterech z pięciu skontrolowanych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnie prowadzono ewidencję podmiotów utrzymujących świnie, a we wszystkich skontrolowanych powiatowych inspektoratach weterynarii nieprawidłowe były rejestry podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z utrzymywaniem świń w gospodarstwach.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania i wypłaty środków za likwidowane stada świń w ramach programu bioasekuracji. W kontrolowanym okresie łączne wydatki poniesione na realizację programu wyniosły ponad 4 miliony. Średni koszt likwidacji jednej świni wyniósł około 592 zł. W latach 2015–2016 do ARiMR wpłynęło 275 wniosków o udzielenie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na ten cel został określony w kwocie ponad 2 mln zł na 2015 rok i niemal 3,7 mln zł na 2016 rok. Środki na ten cel wykorzystano odpowiednio w 37% (759 tys. zł) i 27,6% (1,010 mln zł).  • W przypadku wystąpienia zakażeń ASF na obszarze całego kraju wydatki tylko na samą likwidację stad świń mogą sięgnąć 10 mld zł

NIK sformułowała 19 wniosków pokontrolnych. Wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie wprowadzenia zmian w programie bioasekuracji, umożliwiających likwidację stad świń każdorazowo w przypadku niespełnienia wymaganych zabezpieczeń przeciwepizootycznych, a do Głównego Lekarza Weterynarii o wzmocnienie nadzoru nad działaniami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sposobu realizacji programu bioasekuracji. Jako wyniki dyskusji panelowej zorganizowanej w NIK podano 5 zaleceń do niezbędnej realizacji:
  • 1. Scentralizowanie zarządzania w zwalczaniu tej choroby.
  • 2. Zdecydowana i szybka redukcja dzików w całym kraju do poziomu, przy którym następuje wygaszenie obecności wirusa w środowisku.
  • 3. Bezwzględne egzekwowanie zasad bioasekuracji w stadach świń na obszarze całego kraju.
  • 4. Kadrowe i finansowe wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej
  • 5. Wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie restrykcji przepisów sanitarnych w strefach zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z możliwością szybkiej i skutecznej diagnostyki zwierząt.


Należy przyjąć, że ze względu na brak możliwości całkowitej eliminacji dzików wirus ASF w środowisku będzie utrzymywał się przez dziesięciolecia, niezbędna jest zatem pełna bioasekuracja wszystkich stad świń w Polsce i maksymalne ograniczenie wirusa poprzez radykalne zmniejszenie populacji dzików. W stadach małych, których właściciele z różnych względów nie chcą lub nie mogą wprowadzić zasad bioasekuracji, należałoby administracyjnie zlikwidować utrzymywane świnie.

Grozi nam likwidacja stad

Według opinii inspektorów podejmowane działania powinny wyprzedzać skutki choroby. Na przykład dziki powinny być likwidowane w promieniu co najmniej 50 km od miejsca wystąpienia zakażenia. Szacuje się także, że koszty bioasekuracji we wszystkich stadach świń w Polsce byłyby niższe niż likwidacja skutków pomoru. W przypadku wystąpienia zakażeń na obszarze całego kraju wydatki jedynie na likwidację stad świń mogą sięgnąć 10 mld zł.

NIK przestrzega, że rozprzestrzenianie się choroby w zachodniej części kraju grozi likwidacją hodowli i zamknięciem rynków eksportowych, także unijnych, a potencjalne straty są trudne do oszacowania, ale bardzo wysokie.

Dominika Stancelewska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a