Żyto nie jest szkodliwe dla loch karmiących

Hodowla Zwierząt
Data publikacji 05.10.2017r.

Opinie na temat szkodliwego działania żyta na pobranie paszy i wyniki produkcyjne sprawiają, że rolnicy niechętnie wykorzystują to zboże w żywieniu loch. Jednak postęp hodowlany i stworzenie hybrydowych odmian tego zboża sprawiły, że ograniczone dawki można stosować nawet dla macior karmiących.
Liczne mioty

Punktem wyjścia było ustandaryzowanie wielkości miotu między 14 a 15 prosiąt. Wyrównywanie miotów przeprowadzano w danej grupie w ciągu 24 godzin od wyproszenia. Jeśli locha urodziła mniej niż 14 żywych prosiąt, średnie prosięta przenoszono do innej lochy z tej samej grupy, aby ustandardyzować miot. Jeśli locha miała więcej niż 14 żywych prosiąt, przenoszono najmniejsze prosięta. Podczas wyrównywania miotów oraz odsadzania prosięta ważono, a przyrost wagi służył jako pomiar wydajności mlecznej lochy. Przez 9 miesięcy ważono też prosięta (żywe i martwe) przed standaryzacją, aby ocenić, czy skarmianie żytem w czasie ciąży miało wpływ na wagę urodzeniową prosiąt.W obu gospodarstwach waga urodzeniowa prosiąt była niższa w grupie doświadczalnej. W gospodarstwie B związane to było z większą liczbą urodzonych prosiąt w miocie w grupie badawczej. W gospodarstwie A różnica w masie ciała była większa i nie można było tego powiązać z wielkością miotu. Liczba miotów z rejestrowaną wagą urodzeniową była jednak zbyt niska, aby ją powiązać z żywieniem w grupie doświadczalnej. Główny parametr taki jak przyrost masy ciała w miocie nie różnił się w poszczególnych grupach w gospodarstwach.

Spokojniejsze lochy

Żyto ma wysoką zawartość włókna surowego, a jego skład różni się od tego w pszenicy, gdyż zawiera więcej arabinoksylanów. Bakterie u loch zamieniają arabinoksylany na maślan i octan. Dzięki temu poprawia się lepkość pokarmu w przewodzie pokarmowym, co spowalnia przesuwanie się treści żołądkowej przez jelita i tym samym dłużej utrzymuje się uczucie sytości. U loch żywionych paszą o wysokiej zawartości włókna zauważono wydłużony czas pobierania paszy, mniejszą ilość pobranej mieszanki, obniżoną chęć jedzenia, a dzięki temu mniej przypadków agresji przy korycie. Błonnik pozytywnie wpływa na florę bakteryjną jelit, a tym samym na zdrowie i produkcyjność loch. Zastosowanie żyta obniża też koszty paszy, ponieważ jest ono tańsze niż pszenica.
  • Groźny sporysz

    Stosowanie żyta w paszy dla loch budzi u rolników różne emocje głównie z powodu pojawiającego się sporyszu, który zawiera ergotaminę oraz ergometrynę. Substancje te mogą prowadzić do poronień oraz wpływać na produkcję mleka. Wywołują długo trwające skurcze macicy, co w konsekwencji może prowadzić do poronienia lub urodzenia martwych prosiąt. Pasza zastosowana w badaniu nie została poddana analizie pod kątem skażenia sporyszem, ponieważ została zakupiona jako gotowa mieszanka. Jeżeli rolnik sam przygotowuje w gospodarstwie mieszankę z udziałem żyta, trzeba pamiętać, by sprawdzić, czy nie zostało ono skażone sporyszem, co może obniżyć produkcję mleka u loch. Najprostszym sposobem na wykrycie sporyszu jest obejrzenie plonów przed żniwami, szczególnie zwracając uwagę na zboże idąc ścieżką technologiczną powstałą w czasie oprysku, jako że tam najczęściej występuje sporysz. Jeżeli sporysz zostanie wykryty, żyto nie powinno być zastosowane w paszach dla loch w dużych ilościach.
Kontrolę produkcji w obu gospodarstwach uzupełniono o wyjaśnienia związane z ubojem selektywnym loch w czasie trwania eksperymentu. Podczas doświadczenia nie badano stanu zdrowia żołądka loch, jednak informacje uzyskane z obu gospodarstw pokazały, że nie wykryto u loch żadnych problemów wrzodowych. Dawki, jakie zalecają autorzy doświadczenia w oparciu o zebrane wyniki to maksymalnie 30% udział żyta w paszy dla loch prośnych i w okresie laktacji, choć jak widać, nawet wyższe poziomy nie wpływają negatywnie na wyniki produkcyjne.

Dominika Stancelewska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

Poprzednia strona

Partner serwisu