Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

ARiMR: zmiany w zapytaniach ofertowych dla beneficjentów PROW

Pieniądze i Prawo PROW
Data publikacji 05.03.2018r.

Zmieniają się przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji inwestycyjnych z PROW.

Podwyższenie progu od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców


Najważniejsza i zarazem bardzo istotna zmiana dla rolników to zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 do równowartości 30 tys. euro. Jak informuje ARiMR, wprowadzono zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy.

r e k l a m aNowe zasady mogą więc mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą później.

Ponadto w nowych ofertach umożliwiono ustalenie jednego kryterium oceny ofert: ceny lub kosztu. Określono również termin, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania. Ma to nastąpić nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy. Gdy udostępniono zapytanie ofertowe, termin ten liczy się przed dniem udostępnienia, w pozostałych sytuacjach – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą.

Co zrobić kiedy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty?


Doprecyzowano również sposób postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ubiegający się o przyznanie pomocy może zawrzeć umowę na wykonanie zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo.

Gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania będzie uchylał się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania, rolnik może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ponownego postępowania. 

dr Magdalena Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a