Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Co zrobić gdy słupy energetyczne utrudniaja pracę na polu uprawnym?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 25.02.2018r.

Przez moją działkę przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia. Stoi na niej 5 słupów, które utrudniają mi uprawę. Słyszałem, że w takim przypadku mogę żądać od zakładu energetycznego wykupu działki. Do kogo mam się w tej sprawie zwrócić? Czy konieczna będzie sprawa sądowa?

To zależy od tego, jakie były okoliczności przeprowadzenia linii przez Pana działkę. Jeżeli wejście zakładu energetycznego na Pana grunt nastąpiło w trybie art. 124 ust. 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, żądanie wykupienia działki można skierować właśnie do starosty. Tryb przewidziany w art. 124 oznacza bowiem, iż przeprowadzenie linii nastąpiło na podstawie zezwolenia starosty na założenie  i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej (lub innych urządzeń przesyłowych). Udzielenie zezwolenia powinno być poprzedzone rokowaniami zakładu energetycznego z właścicielem nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac. Dopiero w braku takiej zgody, starosta wydaje zezwolenie. Może to nastąpić tylko w takim przypadku, gdy inwestycja jest wykonywana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

r e k l a m aW myśl ust. 5 ww. przepisu, jeżeli przeprowadzenie urządzeń energetycznych uniemożliwia właścicielowi dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, może on żądać, aby starosta nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność nieruchomości. Można się również domagać nabycia gruntu od firmy, która wystąpiła  z wnioskiem o zezwolenie.
Nie obejdzie się tu jednak bez sądu, jeżeli starosta lub zakład energetyczny nie zechcą nabyć działki. Nabycie nieruchomości w sytuacji uregulowanej przepisem art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami następuje w drodze umowy. Z przepisu tego nie wynika, aby w takiej sprawie miała być wydana decyzja. W sytuacji więc, gdy nie doszło do zawarcia umowy zainteresowany może wystąpić do sądu powszechnego z roszczeniem o wydanie wyroku zastępującego oświadczenie woli.

Przedstawiony tryb postępowania ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy linia została postawiona na podstawie opisanego wyżej zezwolenia. W innych przypadkach, podstawę prawną żądania wykupu może stanowić art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego.  Przewiduje on, że właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Do „innych urządzeń” wskazanych w art. 231 § 2 k.c. zalicza się także urządzenia przesyłowe, w tym energetyczne. Jednak konieczne jest porównanie wartości gruntu i wartości zainstalowanych na nim urządzeń.

Pozew o wykup wnosi się do sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Podlega on opłacie stosunkowej obliczonej od wartości gruntu podlegającego wykupowi,  która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł.

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a