Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Jaka pomoc na odtworzenie maszyn, urządzeń, wyposażenia budynków i sadów?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 07.09.2017r.

W terminie 4–18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW 2014–2020.

Ten nabór jest pierwszym, jaki ogłoszono na to wsparcie w tym roku. Jak zapowiada ARiMR, planowane są kolejne nabory. Będą one ogłaszane cyklicznie. Zatem rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym.

r e k l a m a

Podobnie jak w przypadku innej pomocy związanej w wystąpieniem kataklizmów, o wsparcie mogą wystąpić rolnicy, w których gospodarstwach komisja powołana przez wojewodę określiła wysokość poniesionych strat. Przy czym dofinansowanie jest dostępne tylko dla tych, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Pod uwagę brane są straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan oraz uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w bieżącym albo w poprzednim roku.

Budynki wyjęte z pomocy

Warto wiedzieć, że w tym unijnym wsparciu liczy się nie tylko wysokość, ale i rodzaj straty, ponieważ dotyczy ono ściśle określonych pozycji (patrz ramka). Należy wyraźnie podkreślić, iż pomoc nie obejmuje kosztów odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Z obowiązku tego są wyłączone obiekty o powierzchni do 20 m kw., czyli różnego rodzaju szopy, małe wiaty oraz budowle, jak np. silosy, przegrody. Ubezpieczeniu podlegają obiekty trwale powiązane z gruntem w postaci fundamentów.Unijne wsparcie nie dotyczy odbudowy budynku objętego obowiązkowym ubezpieczeniem budynków w gospodarstwie rolnym, chyba że będzie ono wykorzystane na zakup zniszczonego wyposażenia


Tak więc, jeśli uszkodzone są np. mury albo np. dach obory, ich remont nie może być finansowany tym wsparciem, ale gdy zniszczona jest np. obora oraz znajdujące się w niej wyposażenie, bądź zniszczone jest samo jej wyposażenie, koszt odtworzenia wyposażenia może stanowić koszt kwalifikowalny (o ile szkoda została oszacowana przez komisję). Mienie znajdujące się w budynku nie jest bowiem objęte obowiązkowym ubezpieczeniem budynków rolniczych. Obowiązkowemu ubezpieczeniu nie podlegają także tunele foliowe, zatem odtwarzanie tuneli kwalifikuje się także do wsparcia.

Gdy szkoda dotyczy np. maszyn rolniczych, rolnik może odtwarzać tylko takie maszyny, których dotyczyła szkoda, analogicznie jest w przypadku np. sadów oraz innych elementów objętych wsparciem. Odtwarzane może być tylko to, co zostało zniszczone.

Ważną częścią wniosku o wsparcie jest zestawienie rzeczowo-finansowe planowanej operacji, przy czym gdy wartość́ danego zadania przekracza 20 tys. zł netto, przed jego realizacją należy przeprowadzić́ postępowanie ofertowe. Polega ono na zamieszczeniu zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń na agencyjnym portalu. Jest on dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

 • Kolejność przysługiwania pomocy

  O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
  jeżeli wysokość szkód w gospodarstwie, w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej i oszacowanych przez komisję wynosi:
  1. powyżej 25 tys. zł do 50 tys. zł – przyznaje się 1 punkt,
  2. powyżej 50 tys. zł do 75 zł – 2 punkty,
  3. powyżej 75 tys. zł do 100 tys. zł – 3 punkty,
  4. powyżej 100 tys. zł do 125 tys. zł – 4 punkty,
  5. powyżej 125 tys. zł – 5 punktów,

  Jeżeli wysokość szkód w produkcji rolnej oszacowanych przez komisję stanowi:
  1. powyżej 30% do 45% – przyznaje się 1 punkt,
  2. powyżej 45% do 60% – 2 punkty,
  3. powyżej 60% do 75% – 3 punkty,
  4. powyżej 75% do 90% – 4 punkty,
  5. powyżej 90% – 5 punktów;

  Jeżeli rolnik na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie spełnił obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, i dodatkowo na dzień wystąpienia szkody plantacje chmielu lub sady lub plantacje krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat były objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, a wielkość ubezpieczenia plantacji obejmowała:
  1. powyżej 50% do 65% całkowitej powierzchni tych upraw – przyznaje się 1 punkt,
  2. powyżej 65% do 80% – 2 punkty,
  3. powyżej 80% – 3 punkty.

  Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli przyznano mniej niż 2 punkty.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a