Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

1000 złotych dopłaty do lochy. Czy to pomoże rolnikom odbudować stada trzody chlewnej?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
1000 złotych dopłaty do lochy. Czy to pomoże rolnikom odbudować stada trzody chlewnej?
Wiadomości
Data publikacji 26.11.2021r.

Izby rolnicze i rolnicza Solidarność podczas spotkania z Henrykiem Kowalczykiem, ministrem rolnictwa wskazywali na największe problemy dla polskiego rolnictwa. Jednym z nich jest walka z ASF i konieczność odbudowy polskich gospodarstw trzodziarskich. Pojawiła się propozycja, aby rolnicy dostali dopłaty w wysokości 1000 złotych do lochy, co miałoby ułatwić realizację tego zadania.

Spotkanie rolnicze na szczycie

Spotkanie przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych, Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Zarządu KRIR z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem odbyło się 25 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa, podczas którego poruszono najważniejsze problemy, z którymi zmaga się obecnie polskie rolnictwo.

r e k l a m a

Jak walczyć z ASF i zapaścią na rynku trzody?

Na samym początku spotkania podjęto temat walki z ASF i konieczności podjęcia skutecznego zwalczania tej choroby w Polsce. Analizowano proponowane sposoby wsparcia i pomocy dla poszkodowanych rolników, a także możliwe zmiany w celu zwiększenia efektywności walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Niestety ostatnie tygodnie to kolejne ogniska ASF, co niepokoi jeszcze bardziej i pogłębia zapaść na rynku trzody. Wielu rolników albo zlikwidowało swoje gospodarstwa albo zbankrutowało. Inni zostali zmuszeni są do likwidacji hodowli trzody chlewnej. Pewnym ratunkiem będzie m.in. zwiększony odstrzał dzików.

Samorząd rolniczy podkreśla, że niemniej ważna kwestia to odbudowa gospodarstw za pomocą instrumentów wsparcia finansowego. Zapotrzebowanie na wprowadzenie dopłat do macior w celu odbudowy stad trzody chlewnej jest ogromne, a proponowana przez nich kwota 1000 zł na lochę by to umożliwiła.

Minister Rolnictwa zapewnił przedstawicieli rolników, że zostaną wprowadzone zwiększone dopłaty związane z dobrostanem zwierząt.

W trakcie spotkania poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących polskiego rolnictwa

Podczas spotkania omówiono także obecną sytuację w rolnictwie i poruszono kwestie:

  • walki z ASF,
  • obudowy stad trzody chlewnej,
  • zmian w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie nabycia prawa do emerytury rolniczej bez konieczności przekazania następcy gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • dochodowości rolniczej i zapewnienie stabilności gospodarstw rolnych oraz ich oddłużenia,
  • szacowanie strat za pomocą kontrowersyjnej metodyki określania warunków występowania suszy rolniczej,

Z kolei Minister Kowalczyk przedstawił:

  • koncepcję wykupienia przez KRUS udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy należącym do Poczty Polskiej w celu zapewnienia rolnikom możliwości kompleksowego ubezpieczania się od wszystkich rodzajów ryzyk.
  • Że uwagi do Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zgłoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych będą ponownie rozpatrywane.
  • Kwestie dofinansowania II filara Wspólnej Polityki Rolnej i wysokich cen nawozów.

r e k l a m a

Konieczna analiza ekoschematów

Henryk Kowalczyk poprosił także o ponowne przeanalizowanie przez samorząd rolniczy zaproponowanych ekoschematów oraz przekazania do niego uwag. Z kolei zdaniem KRIR, powinny być one wypracowane w taki sposób, żeby nie powodowały zmniejszenia krajowej produkcji rolnej i dochodów rolników. Co więcej KRIR nie zgadza się z tzw. 4% wyłączeniem gruntów jako warunek otrzymania dopłat.

Uczestnicy spotkania wyrazili potrzebę wypracowania wspólnego stanowiska na temat kluczowych przepisów dla polskich rolników.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Zdjęcia: MRiRW

Widziałeś już nasze video ""Szkody łowieckie ogromne, odszkodowania symboliczne". Kowalczyk odpowiada na zarzuty rolników"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a