Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czas złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze za 2021

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
Czas złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze za 2021
Wiadomości Pieniądze
Data publikacji 02.08.2021r.

W sierpniu rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystane od lutego do lipca 2021 roku. Jakie są obecne stawki dopłat do paliwa rolniczego?  Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać dopłaty do paliwa rolniczego?

W jakim terminie rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?  

Począwszy od poniedziałku 2 sierpnia 2021 r. rolnicy mogą składać w urzędach gmin wnioski o zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystanym do produkcji rolniczej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. Takie wnioski można składać do wtorku 31 sierpnia 2021 r.

Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, to gospodarz otrzyma pieniądze z magistratu w październiku 2021 r. Zwrot będzie wypłacone w formie gotówki w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

r e k l a m a

Jaki jest obecny limit zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze za 2021 rok?

Chociaż ostatnio pojawił się projekt prawa zwiększający stawki tzw. „dopłat do paliwa rolniczego”, to w sierpniowym naborze wniosków wciąż obowiązują stawki określone przez rząd pod koniec 2020 roku.

Limit zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W praktyce oznacza to, że rolnik za paliwo wykorzystane do produkcji rolniczej w 2021 roku otrzyma:

  • 100 zł za każdy 1 ha użytków rolnych;
  • 30 zł za każdy 1 DJP bydła.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Żeby rolnik mógł otrzymać zapłacony już podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego, musi złożyć do magistratu poprawnie wypełniony wniosek oraz udokumentować wydatki poniesione na zakup paliwa rolniczego. W praktyce podstawą do zwrotu akcyzy są faktury (lub ich kopie), w ty, faktura uproszczona, czyli paragon z NIP.

Warto także w tym miejscu zwrócić uwagę, że w przypadku rolników ryczałtowych, których numerem identyfikacyjnym, tak jak w przypadku innych podatników, jest NIP, sprzedawca, który nie ma technicznej możliwości ujęcia numeru NIP nabywcy na paragonie, przy sprzedaży powinien od razu wystawić fakturę VAT z numerem NIP.

Jeśli rolnik ubiega się także o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze za chowane bydło, to do wniosku należy dołączyć dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu rolnika  w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Czyli w odniesieniu do wniosków składanych w sierpniu będzie to dokument określający średni DJP za 2020 rok. Takie zestawienie musi wydać kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeczytaj także:

r e k l a m a

Czy rolnik może dostać dopłaty do paliwa rolniczego, jeśli dzierżawi ziemie?

Zgodnie z prawem, ale też interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje rolnikowi, który dzierżawi i użytkuje ziemię rolną od innej osoby. Dotyczy to nie tylko umów dzierżawy zawartych notarialnie czy w formie pisanej, ale także ustnej umowy dzierżawy oraz gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

Zazwyczaj wystarczy, że rolnik w składanym wniosku oświadczy o dzierżawie gruntów. Jednak urzędnicy magistratu, aby zweryfikować stan faktyczny, mogą zażądać od rolnika gospodarza złożenia podpisanej umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dzierżawę zadeklarowanych użytków rolnych.

Dlaczego rolnicy otrzymują zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Część mieszkańców miast oburza się, że zwrot akcyzy za paliwo rolnicze jest dodatkową formą dotacji rolnictwa i jest niesprawiedliwe. Jednak takie podejście jest krzywdzące wobec rolników i zapewne wynika z braku wiedzy.

Akcyza zawarta w paliwie jest pobierana przez państwo, aby z tych środków prowadzić remonty i budowę nowych dróg publicznych. Idea jest taka, aby osoby korzystające w największym stopniu z dróg publicznych i tym samym kupujące najwięcej paliwa płaciły jak największy podatek. Jednak maszyny rolnicze, które zużywają stosunkowo dużo paliwa, sporadycznie korzystają z dróg publicznych. Zazwyczaj są wykorzystywane w samym gospodarstwie. Dlatego wprowadzono zwrot akcyzy za paliwo wykorzystane do produkcji rolniczej.

Jednak jak zauważają eksperci od ekonomiki rolnictwa, obecne limity „dopłat do paliwa rolniczego” są zdecydowanie zbyt niskie wobec kosztów produkcji rolniczej. Na dodatek w ciągu ostatniego roku koszt paliwa wzrósł o niemal 30 proc., a limity zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze nie zmieniły się.

Paweł Mikos
Fot. Paweł Mikos

Widziałeś już nasze video "Czy rolnikowi opłaca się pompa ciepła z fotowoltaiką?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a