r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Czy KOWR przekaże diecezji świdnickiej 1000 ha ziemi rolnej

Wiadomości Ziemia
Data publikacji 20.12.2019r.

Rolnicy z woj. dolnośląskiego obawiają się, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zamierza przekazać około 1000 ha ziemi rolnej na rzecz Diecezji Świdnickiej. Napisali w tej sprawie list do wrocławskiego oddziału KOWR. Co na to KOWR?

r e k l a m a

Rolnicy z okolic Świdnicy zaniepokojeni możliwością przekazania 1000 ha ziemi rolnej na rzecz Kościoła 

Poniżej publikujemy fragmenty listu przesłanego przez zastępcę dyrektora wrocławskiego oddziału KOWR dot. ewentualnego zamiaru przekazania diecezji świdnickiej ok. 1000 ha gruntów rolnych z okolic Świdnicy.
Jest to odpowiedź na pismo do KOWR Władysława Łaszkowa, sołtysa Milikowic, oraz ok. 40 rolników, którzy byli zaniepokojeni informacjami o planach przekazania ziem na rzecz Kościoła. 

 

Na jakie podstawie Kościół Katolicki może uzyskać ziemie z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa 

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informuję, iż w tut. Oddziale nie toczy się żadne postępowanie administracyjne w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz diecezji świdnickiej gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w gminach Świdnica, Świebodzice, Żarów i Jaworzyna Śląska o łącznej powierzchni ok. 1000 ha, w trybie art. 70a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 70a [ww. ustawy – przyp. red.] osobom prawnym Kościoła Katolickiego, które po dniu 8 maja 1945 r. podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich i Północnych, mogą być, na ich wniosek, przekazane nieodpłatnie na włas-ność grunty rolne znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. W wyniku przekazania gospodarstwo rolne prowadzone przez parafię wraz z gruntem przejętym nie może przekraczać powierzchni 15 ha. Przekazanie na własność nieruchomości rolnych następuje w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wydanej za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych. Powyższa zgoda, do której stosuje się dyspozycję art. 106 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przybiera formę postanowienia. Postępowanie, w którym Dyrektor Generalny KOWR zajmuje stanowisko tylko co do przedmiotu przekazania, ma charakter pomocniczego stadium postępowania w sprawie rozpatrywanej przez wojewodę w formie decyzji administracyjnej.

 

KOWR zapewnia, że w pierwszej kolejności dzierżawi lub sprzedaje ziemię na rzecz gospodarstw rodzinnych

r e k l a m a

Należy zauważyć, iż Dyrektor Generalny KOWR, wydając postanowienie w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości rolnych na rzecz kościelnych osób prawnych, nie stosuje art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP w izolacji, lecz uwzględnia również inne przepisy, w tym zwłaszcza art. 23 Konstytucji RP, zgodnie z którym podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne, art. 9 ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, który określa zadania KOWR w zakresie tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, oraz art. 24 ust. 1 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zgodnie z którym KOWR gospodaruje nieruchomościami rolnymi ZWRSP w pierwszej kolejności w drodze dzierżawy albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. 

(...) Tutejszy Oddział w pierwszej kolejności rozdysponowuje grunty rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz rolników indywidualnych, w zależności od powierzchni w formie sprzedaży lub dzierżawy, a dopiero gdy ta forma zagospodarowania okaże się nieskuteczna (brak rolników indywidualnych zainteresowanych nabyciem lub dzierżawą gruntów rolnych), może rozdysponować je na rzecz kościelnych osób prawnych.

 

Wrocławski oddział KOWR nie zamierza przekazać nieodpłatnie rzecz diecezji świdnickiej gruntów rolnych

Jednocześnie informuję, iż oferta nieruchomości rolnych, które zostały przeznaczone do sprzedaży lub dzierżawy na rzecz rolników indywidualnych, jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej oraz właściwym miejscowo urzędzie gminy.

Abstrahując od powyższego, należy stwierdzić, iż tut. Oddział nie podejmował i nie podejmuje żadnych działań mających na celu nieodpłatne przekazanie na rzecz diecezji świdnickiej gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na ternie gmin Świdnica, Świebodzice, Żarów i Jaworzyna Śląska o łącznej powierzchni 1000 ha.

 

Urszula Ganczarek 
zastępca dyrektora KOWR 
Oddział Terenowy we Wrocławiu

 

Śródtytuły w liście pochodzą od redakcji
Fot.Pixabay 

Widziałeś już nasze video "Izydory 2020: zagłosuj na firmę przyjazną rolnikowi"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody