Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dematerializacja papierowych akcji KSC staje się faktem

Dematerializacja papierowych akcji KSC staje się faktem
Wiadomości Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 16.02.2021r.

Wkrótce minie termin, w którym posiadacze akcji KSC będą musieli wyzbyć się papierowych akcji na rzecz zdigitalizowanych formatów. Właściciele akcji powinni złożyć dokumenty w spółce do 26 lutego 2021 roku.

Największy w kraju i w czołówce w Europie w produkcji cukru

Krajowa Spółka Cukrowa to największy w kraju i ósmy w Europie producent cukru. Należy w większości do Skarbu Państwa. Jest to spółka akcyjna. Około 15% akcji posiadają obecni i byli plantatorzy buraków cukrowych. Akcje – w postaci papierowej – otrzymali w momencie tworzenia KSC. Były to dokumenty potwierdzające ich udział w kapitale spółki. Obecnie trwa dematerializacja akcji papierowych.

r e k l a m a

Dematerializacja akcji papierowych trwa

– Dematerializację akcji wprowadzono Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Akcje KSC SA, podobnie jak akcje innych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, nie będą mogły mieć formy papierowej (dokumentu) i będą musiały być wpisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w formie elektronicznej. Z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie z mocy prawa ważność obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez KSC SA z siedzibą w Toruniu, a moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy – informuje Szymon Smajdor, rzecznik prasowy KSC.

Akcjonariusza KSC powinni odwiedzić spółkę

W celu dematerializacji dokumentów akcji akcjonariusze KSC zobowiązani są do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Akcjonariusze, którzy je złożą, zostaną wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez PKO BP SA Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Właściciele akcji powinni złożyć dokumenty w spółce do 26 lutego 2021 roku. Pozwoli to na wpisanie ich 1 marca 2021 roku do rejestru akcjonariuszy. Uchybienie terminu spowoduje, że dana osoba nie zostanie wpisana do rejestru akcjonariuszy, a w konsekwencji nie będzie mogła korzystać z praw udziałowych, czyli prawa do udziału w walnym zgromadzeniu oraz prawa do dywidendy.

Po 1 marca 2021 roku dokumenty akcji zachowają moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez 5 kolejnych lat, tj. do 1 marca 2026 roku. Po dniu 1 marca 2026 roku akcjonariusz, który nie złożył dokumentu akcji, zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych.

Tomasz Ślęzak
Fot. KSC

Widziałeś już nasze video "Magazyny pełne, cena zboża nie do przyjęcia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a