Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak Zielony Ład może wpłynąć na rolnictwo?

Jak Zielony Ład może wpłynąć na rolnictwo?
Wiadomości Ekologia
Data publikacji 28.04.2021r.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zorganizował online poszerzone posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcone pracom nad przyszłą Wspólną Polityką Rolną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z Węgier, Słowacji, Czech, Bułgarii, Chorwacji, Estonii i Słowenii. Gościem obrad był Pekka Pesonen, sekretarz generalny COPA-COGECA.

Jak Zielony Ład wpłynie na rolnictwo?

Uczestnicy podnieśli, iż przed ostatecznym uzgodnieniem kształtu WPR na lata 2023–2027 niezbędne jest opracowanie i upublicznienie kompleksowej oceny wpływu proponowanej reformy na rolnictwo pod kątem celów wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie, w tym strategii „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodności”.

r e k l a m a

Indywidualne podejście poszczególnych krajów do założeń Zielonego Ładu

Zwrócili również uwagę na to, by umożliwić krajom członkowskim indywidualne i racjonalne podejście do osiągania założonych celów, które będzie uwzględniało specyficzne uwarunkowania każdego z nich. W ocenie uczestników debaty więcej wymagań środowiskowych dla rolników i producentów żywności będzie oznaczać wyższe koszty produkcji, które nie są obecnie poparte odpowiednim wsparciem.

r e k l a m a

Dlatego zadecydowali, aby zmobilizować dodatkowe środki nie tylko z Funduszu Odbudowy, ale ze wszystkich dostępnych źródeł na poziomie europejskim. W przeciwnym bowiem razie to konsumenci poniosą koszty zwiększonych wymagań ze wszystkimi konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi. Będzie to szczególnie odczuwalne w krajach o niższym PKB na mieszkańca.

Capping, degresywność i płatności degresywności płatności

Uczestnicy debaty zaapelowali także do Komisji Europejskiej, aby w związku z problemami logistycznymi w łańcuchu żywnościowym spowodowanymi COVID-19 to kraje członkowskie decydowały o wprowadzeniu cappingu, degresywności i płatności redystrybucyjnej w ramach płatności bezpośrednich z I filaru WPR.

Zaproponowali także wprowadzenie możliwości elastycznego rozliczania w okresach trzyletnich rocznych alokacji środków przeznaczonych na ekoschematy. W ten sposób rolnicy nie stracą szansy na uzyskanie tego wsparcia.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Miara 3 m z logo Tygodnik Poradnik Rolniczy

Miara 3 m z logo Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

12,00 zł

Cena regularna 15,00 zł

SPRAWDŹ

Jan Marciszewski
Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a