Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Konkurs dla młodych "Świat się kręci wokół wsi". Jakie są zasady?

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Wiadomości
Konkurs dla młodych "Świat się kręci wokół wsi". Jakie są zasady?
Wiadomości
Data publikacji 08.06.2021r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza młodzież i młodych rolników do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Zgłoszenia są przyjmowane do 6 września. Jakie są zasady konkursu?

Ministerstwo Rolnictwa jest organizatorem konkursu skierowanego dla młodych mieszkańców wsi w wieku od 16 do 40 roku życia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

r e k l a m a

Celem jest, aby filmowe opowieści o życiu na wsi, stały się inspiracją dla innych młodych ludzi. Filmowa praca konkursowa powinna zostać wykonana w rozdzielczości  co najmniej 480p (854 x 480 pikseli); mieć długość mniej więcej 3-3, 5 min, być nagrana w formacie mp4, mov lub avi; na nośniku CD lub DVD lub Pendrive USB.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

r e k l a m a

 • Kategoria I – jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Zadaniem kandydata jest pokazanie własnej perspektywy rodzinnej wsi i okolic, które są dobrym miejscem do życia i rozwoju zawodowego. Warto podzielić się swoimi planami na przyszłość oraz wizją życia za kilka lat. Dotyczy w szczególności tych, którzy uczą się w rolniczych szkołach ponadpodstawowych, lub którzy ukończyli takie szkoły i odważnie podejmują działania oraz dokonują świadomych wyborów życiowych wiążąc swoją przyszłość z obszarami wiejskim
 • Kategoria II –jeżeli jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat i chcesz się podzielić swoją historią oraz osiągnięciami w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku z wykorzystaniem środków unijnych. Dotyczy w szczególności rolników kontynuujących rodzinne tradycje gospodarskie oraz przykładów dobrych praktyk wśród rolników, pomysłów i wdrożonych innowacji.

Jakie są przewidziane nagrody?

Wyróżnieni twórcy będą mogli cieszyć się nagrodami pieniężnymi.

 • Za zajęcie I miejsca przewidziana jest nagroda 6 000 zł brutto.
 • Za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto.
 • Za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Przewidziane są także wyróżnienia dla każdej kategorii – 1 000 zł brutto.

Co należy zrobić aby wziąć udział w konkursie?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Egzemplarz Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 20-21/2020

Egzemplarz Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 20-21/2020

Płacisz tylko

9,98 zł SPRAWDŹ

Jak informują organizatorzy należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
 2. Nagraj film.
 3. Pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
 4. Upewnić się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
 5. Dostarczyć lub przesłać wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły oraz regulamin są dostępne na stronie MRiRW w zakładce konkursowej pod adresem Konkurs filmowy Świat się kręci wokół wsi i obejmują:

 1. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika z zawartymi w nim oświadczeniami.
 2. Wzór oświadczenia Uczestnika potwierdzającego, że utwór jest wynikiem indywidualnej twórczości Uczestnika oraz posiadanie praw autorskich do utworu.
 3. Wzór oświadczenia Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 4. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 5. Wzór umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Konkurs dla młodych "Świat się kręci wokół wsi". Jakie są zasady?

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie: MRiRW
Zdjęcie: Pixabay

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a