Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Koronawirus: Tarcza antykryzysowa obejmie też rolników

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Koronawirus: Tarcza antykryzysowa obejmie też rolników
Wiadomości Polska
Data publikacji 29.03.2020r.

Rolnicy zostaną uwzględnieni w „tarczy antykryzysowej”, którą rząd przygotowuje – zapowiedział prezydent Duda. Oznacza to, że przysługiwać im będą te same ulgi, odroczenia składek i wsparcie finansowe co osobom prowadzącym przedsiębiorstwa.

Żywność zawsze będzie potrzebna

Jak zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, w czasach kryzysów, takich jak epidemia, żywność zawsze będzie potrzebna i zawsze będzie na nią zbyt. Jednak zrywające się łańcuchy dostaw, kłopoty z przetwórstwem i eksportem mogą odbijać się na dochodach poszczególnych gospodarstw.

Propozycje skierowane dla rolników - tarcza antykryzysowa

r e k l a m a

Jedną z pierwszych propozycji skierowanych bezpośrednio do rolników jest zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (3 miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r., poz. 174). Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to rozwiązanie analogiczne do rozwiązań przewidzianych dla przedsiębiorców dotyczących składek na ZUS.

Ułatwienia praw do zasiłku chorobowego kolejną propozycją dla rolników

Innym, zapowiadanym już wcześniej, rozwiązaniem jest kwestia ułatwień w uzyskaniu praw do zasiłku chorobowego. Minister Ardanowski podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Weszło ono w życie z datą wsteczną, tj. 8 marca br. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom prawnym ubezpieczeni w KRUS rolnicy i domownicy będą mogli szybciej i sprawniej nabyć prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli niezdolność ta jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Będzie on należał się uprawnionym nie po 30 dniach, jak to było dotychczas i jest w przypadkach innych chorób, ale po 14 dniach niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasiłek chorobowy po nowemu

r e k l a m a

Jednocześnie wprowadzona została wyższa stawka zasiłku chorobowego. Za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą rolnik i domownik otrzymają 15 zł, czyli o 50% więcej, niż to było dotychczas. W opinii ministra rolnictwa, tylko na taką podwyżkę pozwalały możliwości funduszu składkowego, do którego trafiają składki rolników. Gdyby zasiłek podnieść do 50 zł na dzień, wymagałoby to podniesienia miesięcznej składki rolników o blisko 100 zł, a obecnie wynosi ona 42 zł miesięcznie. Wyższa stawka dotyczy wyłącznie sytuacji związanej z niezdolnością do pracy wywołanej koronawirusem.

Pozostałe zmian dedykowane także rolnikom

Zmiany te związane są także z wejściem w życie przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374).
Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że są to propozycje na obecny stan epidemii, a nie wiadomo, jak się ona będzie rozwijała dalej. Zapowiedział także, że trwają prace nad innymi rozwiązaniami. Przewiduje także wsparcie dla branży kwiaciarskiej i szkółkarskiej.
Ardanowski oczekuje dodatkowych środków z UE na wsparcie rolnictwa dotkniętego spadkiem dochodów.

Magdalena Szymańska
fot. M. Szymańska

Widziałeś już nasze video "Ardanowski: mocny cios w rolników uprawiających rzepak"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a