Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Przetargi na dzierżawę ziemi z KOWR przez Internet

Magdalena Szymańska
Kategoria: Wiadomości
Przetargi na dzierżawę ziemi z KOWR przez Internet
Wiadomości
Data publikacji 20.04.2020r.

Przetargi na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będą mogły odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jest gotowy projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Zmiana przepisów dotyczy przetargów ofert pisemnych i publicznych przetargów ustnych, czyli licytacji


Chodzi o takie środki komunikacji elektronicznej, które umożliwiają, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, identyfikację uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej.

r e k l a m a

Wymienia się tutaj:
  • transmisję przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,
  • wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim udział.

Obecność osobista niewskazana, ale czasami konieczna

W projektowanych przepisach wskazano, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator przetargu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu czynności wymagających osobistego stawiennictwa uczestników przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Informacje o tym, że KOWR będzie chciał wykorzystać narzędzia elektroniczne, uczestnicy przetargu otrzymają co najmniej na trzy dni przed podjęciem pierwszej czynności z wykorzystaniem tych narzędzi.

r e k l a m a

Wykluczenie z przetargu. Z jakich przyczyn?

W przypadku odmowy podania albo niedostarczenia przez uczestnika przetargu w terminie wskazanym przez jego organizatora danych niezbędnych do identyfikacji, nie będzie on dopuszczony do przetargu.

Nowe przepisy z datą wsteczną

Przepisy będą dotyczyły także przetargów ogłoszonych przed wejściem w życie zapisów zmienianego rozporządzenia. Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie kontynuowania procedur przetargowych, których przeprowadzenie w obecnej sytuacji związanej z wystąpieniem stanu epidemii jest utrudnione lub niemożliwe.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: dlaczego Mateusz Morawiecki najlepiej zna się na rolnictwie"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a