Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – czy faktura uproszczona wystarczy do uzyskania dopłat?

Paweł Mikos
Kategoria: Wiadomości
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – czy faktura uproszczona wystarczy do uzyskania dopłat?
Wiadomości Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 16.12.2020r.

Na kilku stacjach benzynowych pojawiły się informacje, że faktura uproszczona (paragon z NIP) jest podstawą do odliczania i zwrotu podatku. Czy tak jest faktycznie? Jeżeli tak, to co musi znaleźć się na fakturze za zakup paliwa?

Izby Rolnicze pytają się o formalności dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Z podobnymi pytaniami dotyczącymi faktury za paliwo rolnicze rolnicy z Wielkopolski zaczęli zwracać się także do izb rolniczych. Żeby rozwiać wątpliwości gospodarzy Elżbieta Bryl, kierowniczka Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie wysłała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji.
W odpowiedzi Agnieszka Jamiołkowska, zastępca dyrektora Departamentu Wsparcia Rolników z resortu rolnictwa napisała, że każdy rolnik ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym powinien złożyć do gminy odpowiedni wniosek oraz dołączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

r e k l a m a

Co musi znaleźć się na fakturze, aby rolnik uzyskał zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Pytanie tylko jakie informacje muszą widnieć na fakturze, aby urzędnicy mogli ją uznać za podstawę do naliczania zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.
Zdaniem przedstawicielki ministerstwa rolnictwa, zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura powinna zawierać m. in.:
 • datę wystawienia;
 • numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 •  numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty;
 • nazwę towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową netto;
 • stawkę podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Faktura uproszczona możliwa przy zakupie do 450 złotych

Jednak zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT w przypadku zakupu także paliwa, do kwoty 450 złotych lub 100 euro, jeżeli kwota ta jest określona w euro, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną, czyli w dużym skrócie paragon z numerem NIP rolnika. Uproszczona faktura nie musi zawierać niektórych danych jak chociażby imienia i nazwiska czy adresu rolnika.
Jednak koniecznie na fakturze uproszczonej muszą pojawić się takie informacje jak: dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, czyli numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług albo numer NIP - w przypadku pozostałych podmiotów.

r e k l a m a

Warto także pamiętać, że w przypadku rolników ryczałtowych, których numerem identyfikacyjnym jest NIP, sprzedawca, który nie ma technicznej możliwości ujęcia numeru NIP nabywcy na paragonie, przy sprzedaży powinien od razu wystawić fakturę VAT z numerem NIP.

Faktura uproszczona może być podstawą do uzyskania zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla producenta rolnego, stanowi faktura, w tym faktura uproszczona (paragon z NIP) albo jej kopia, jeśli spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie o VAT. Ponadto załączona do wniosku o zwrot podatku akcyzowego faktura uproszczona może dotyczyć sprzedaży oleju napędowego, zarejestrowanej na kasie fiskalnej, od dnia 1 stycznia 2020 r.  – podsumowuje Agnieszka Jamiołkowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jest to istotna zmiana, ponieważ jeszcze do niedawna resort prezentował interpretację, która uproszczonej faktury nie uznawała za podstawę do uzyskania zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.
Jednak mimo wszystko zalecamy rolnikom proszenie sprzedawcy paliwa o wystawienie normalnej faktury wraz z danymi osobowymi rolnika lub nazwą gospodarstwa i adresem.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Użytki zielone – mistrzowski plon i jakość

Użytki zielone – mistrzowski plon i jakość

Płacisz tylko

25,00 zł

Cena regularna 50,00 zł

SPRAWDŹ

Jaka jest kwota dopłat do paliwa rolniczego i terminy składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Obecnie kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolniczego wynosi:

 • 100 złotych za każdy 1 ha użytków rolnych
 • 30 złotych za każde 1 DJP czyli średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Rolnik w 2021 roku może 2-krotnie złożyć do gminy wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego:

 • w terminie od 1 do 28 lutego składa wniosek za paliwo rolnicze kupione od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 roku,
 • w terminie od 1 do 31 sierpnia 2021 roku powinien złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku.


Pieniądze  z tytułu zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wypłacane są także w dwóch terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
 • 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.Paweł Mikos
Fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a