Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Co w sytuacji gdy pies pogryzł sąsiada?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Co w sytuacji gdy pies pogryzł sąsiada?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 31.10.2020r.

Mój pies pogryzł sąsiada. Czy odpowiadam za tę szkodę? Czy może winę można przypisać komuś innemu?

Kto zobowiązany jest do naprawy szkody wyrządzonej przez zwierzę?

Według art. 431 § 1 k.c., kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

r e k l a m a

Czy zawsze właściciel zwierzęcia za nie odpowiada?

Natomiast § 2 k.c. wskazuje, że chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody. Jest to możliwe, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie – I Wydział Cywilny w wyroku z 2 czerwca 2016 r. (sygn. akt: I ACa 17/16) orzekł, iż zgodnie z art. 431 § 1 k.c., podmiotem odpowiedzialnym za szkodę jest każdy, kto sprawuje władztwo nad zwierzęciem. Nie musi mieć ono tytułu prawnego ani być związane z interesem ekonomicznym. O „chowaniu” mówi się dopiero wówczas, gdy piecza wykonywana jest w sposób trwały (nie doraźnie, okazjonalnie).

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a