r e k l a m a

Partner serwisu

Czy na ziemię użytkowaną bezumownie należą się dopłaty do paliwa rolniczego?

Pieniądze i Prawo Porady prawe
Data publikacji 07.02.2019r.

Jesienią ub.r. tato przekazał mi grunty rolne. Podpisałem też umowę dzierżawy na 5 ha gruntów z sąsiadem. Poza tym bezumownie uprawiam grunty KOWR, gdyż umowa dzierżawy wygasła. Czy do wszystkich tych gruntów przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

r e k l a m a

Ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w art. 3 stanowi, że zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za takiego uważa się z kolei osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego (np. dzierżawa), zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Wniosek o zwrot podatku składa się w lutym oraz w sierpniu. Dołącza się do niego faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wyrok WSA w Gdańsku z 8 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 1005/10) wskazał, iż posiadacz bezumownie korzystający z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa nie jest producentem rolnym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy. Nie przysługuje mu więc prawo zwrotu podatku. Zdaniem sądu, okoliczność, że bezumowny użytkownik zwrócił Agencji Nieruchomości Rolnych równowartość podatku rolnego za okres bezumownego korzystania, nie oznacza, że stał się podatnikiem tego podatku. Warto zwrócić też uwagę na wyrok WSA w Szczecinie z 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Sz 1051/14). Sąd orzekł, iż unormowania art. 3 ust. 3 ww. ustawy wskazują, że jeśli występuje zbieg tytułu własności oraz jakiejkolwiek formy posiadania zależnego (np. dzierżawa, użyczenie), podmiotem uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku będzie nie właściciel, lecz dzierżawca lub biorący w użyczenie. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie będzie zawarta umowa o posiadanie zależne. Może to być forma pisemna, ale też dopuszczalne jest ustne zawarcie stosownej umowy.


Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "Poznaj Tygodnik Poradnik Rolniczy - gazetę, która zawsze stoi po stronie rolnika"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody