Rolnik straci dopłaty i dostanie mandat, jeśli nie mógł zgłosić krowy w IRZplusJustyna Czupryniak/Canva/MRiRW
StoryEditorIRZplus

Rolnik straci dopłaty i dostanie mandat, jeśli nie mógł zgłosić krowy w IRZplus

18.04.2024., 11:00h
Będą kary finansowe dla rolników, którzy nie dopełnili terminów zgłoszeń w systemie IRZplus, ale nie dla wszystkich. Okazuje się, że konsekwencje poniosą producenci rolni realizujący ekoschemat „Dobrostan zwierząt”. Jak to możliwe?

Rolnicy kontra awarie systemów ARiMR

Temat awarii systemów ARiMR powraca jak bumerang. Na łamach naszego portalu niejednokrotnie informowaliśmy o sytuacjach, w których rolnicy zgłaszali, że nie zdążyli z wypełnieniem wniosków na czas, ponieważ system informatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ulegał awarii lub następowała przerwa techniczna.

W listopadzie ubiegłego roku, w artykule pt. „Awaria systemów ARiMR! Rolnicy nie mogą korzystać z ważnych aplikacji” pisaliśmy o ogromnych trudnościach, które występowały w działaniu aplikacji eWniosekPlus, Portal IRZplus, Portal eWoP i Platformie Aplikacyjnej. Nasi Czytelnicy mieli również kłopoty z tzw. aplikacją suszową.

Rolnicy przekroczyli termin zgłoszeń do IRZplus

Na koniec stycznia br. wiceprezes Wamińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Bydła Mlecznego Konrad Krupiński w imieniu rolników zobligowanych do wprowadzenia danych do systemu IRZplus, skierował pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie „szwankującej aplikacji”, o czym pisaliśmy w artykule pt. „System IRZplus szwankuje, ale to rolnicy dostaną kary. Nawet 50 tys. zł. Apel o brak sankcji”.

We wspomnianym piśmie Krupiński przyznał, że rolnicy obawiają się kar finansowych za nieterminowe zgłoszenia wynikające z problemów w działaniu systemu IRZplus. Wiceprezes związku pisał również o tym, że system nie wracał do działania w planowanych godzinach. Rolnik wystąpił także o wprowadzenie okresu ochronnego dla rolników za rok 2023 w postaci braku sankcji za nie dotrzymanie terminu zgłoszeń, wyliczając na wybranym przykładzie, że kara naliczona za opóźnienie uzupełnienia danych w systemie, może osiągnąć nawet 55 tys. zł.

Dalsza część artykułu znajduje się po linkiem:

image
IRZplus

System IRZplus szwankuje, ale to rolnicy dostaną kary. Nawet 50 tys. zł. Apel o brak sankcji

ARiMR informowała o awariach systemów i przerwach technicznych

Z kolei Departament Bezpieczeństwa Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pismo wiceprezesa Krupińskiego zaznaczył, że na stronie internetowej ARiMR, do której link dostępny jest TUTAJ, na bieżąco były zamieszczane komunikaty o planowanych pracach serwisowych lub występujących długotrwałych problemach, przez które aplikacja IRZplus nie działała.

Jak wynika z odpowiedzi otrzymanej przez Krupińskiego, każda z poprawek, modernizacji i prac administracyjnych odbywała się w godzinach od 22.00 do 6.00. Ponadto rolnicy mieli również możliwość zgłaszania informacji o niedostępności IRZplus elektronicznie.

Którzy rolnicy dostaną karę za nieterminowe zgłoszenie zwierząt do IRZplus?

MRiRW odnosząc się do obaw rolników, co do sankcji wyjaśniło, że „od 2023 roku nie obowiązują przepisy unijne oraz krajowe w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt”. W związku z powyższym w tym zakresie nie są realizowane kontrole na miejscu, a wnioskodawcy nie ponoszą kar za stwierdzenie nieprawidłowości.

W gorszej sytuacji są rolnicy realizujący ekoschemat „Dobrostan zwierząt”, ponieważ „do płatności dobrostanowej kwalifikują się zwierzęta, w odniesieniu do których do dnia objęcia wnioskiem o przyznanie płatności dokonano wymaganych zgłoszeń w komputerowej bazie danych oraz zostały spełnione wymagania w zakresie identyfikacji tych zwierząt”.

Ponadto w przypadku bydła płatność dobrostanowa obejmuje zwierzęta, których:

  • typ użytkowy i kierunek użytkowania,
  • tudzież przeznaczenie do opasu

zostały określone prawidłowo i w wymaganym terminie, co jest zależne od realizowanego wariantu ekoschematu „Dobrostan zwierząt”.

Rolnicy realizujący ekoschemat „Dobrostan zwierząt”, którzy nie dopełnili powyższych obowiązków, mogą się spodziewać, że do niezgłoszonych zwierząt nie otrzymają płatności, ale za to dostaną karę „z tytułu nieterminowego zgłoszenia ww. informacji w komputerowej bazie danych”.

MRiRW pracuje nad złagodzeniem kar za nieterminowe uzupełnienie IRZplus

Jak się okazuje, w MRiRW prowadzone są prace mające na celu określenie możliwości złagodzenia przepisów rozporządzenia dobrostanowego w zakresie nakładania kar na rolników realizujących ekoschemat „Dobrostan zwierząt”, którzy nie zdążyli w terminie dopełnić formalności za pośrednictwem IRZplus.

Kiedy na rolnika nie zostanie nałożona kara za nieterminowe zgłoszenie do IRZplus?

Rolnicy wnioskujący wyłącznie o wypłatę płatności bezpośrednich nie muszą obawiać się o nałożenie kar za nieterminowe zgłoszenie zwierząt do IRZplus, jeśli wykonali je do:

  • dnia złożenia wniosku (w przypadku bydła, krów i kóz),
  • 15 marca (w przypadku owiec).

Wówczas zwierzę jest kwalifikowane do płatności, a wnioskodawca nie ponosi kary.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Facebook/KonradKrupiński

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. maj 2024 01:45