Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy po zmarłym mężu przysługuje dodatek z KRUS do emerytury z ZUS?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy po zmarłym mężu przysługuje dodatek z KRUS do emerytury z ZUS?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 07.07.2022r.

Pobieram emeryturę z ZUS. Mój mąż był natomiast ubezpieczony w KRUS. Płacił do śmierci składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Niestety, zmarł, nie doczekawszy emerytury. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi dodatek do mojej emerytury po zmarłym mężu ze środków KRUS? Środki zgromadzone na jego koncie nie zostały wykorzystane.

Czy możliwe jest zwiększenie emerytury małżonka o składki zgromadzone przez zmarłego współmałżonka?

r e k l a m a

Ani przepisy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ani ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przewidują możliwości zwiększenia Pani emerytury o składki zgromadzone przez męża w KRUS.

Kiedy możliwe jest zwiększenie emerytury?

Zgodnie z art. 26a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wysokość emerytury ulega zwiększeniu za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zwiększenie to ustala się według zasad wymiaru części składkowej emerytury rolniczej przewidzianych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników na podstawie zaświadczenia KRUS o okresach opłacania składek.

Gdyby zatem Pani opłacała także składki do KRUS przez okres krótszy niż 25 lat, który wymagany jest do nabycia prawa do emerytury rolniczej, emerytura wypłacana Pani przez ZUS zostałaby zwiększona o kwotę odpowiadającą wysokości części składkowej emerytury rolniczej, czyli po 1% najniższej emerytury za każdy rok podlegania ubezpieczeniu rolniczemu.

Co z rentą rodzinną po mężu. Kiedy można się o nią ubiegać?

r e k l a m a

Po śmierci męża ubezpieczonego w KRUS mogłaby Pani natomiast ubiegać się o rentę rodzinną po mężu. Jednak w świetle art.  33 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników świadczenie to nie może być pobierane w zbiegu z innym świadczeniem emerytalno-rentowym. Renta rodzinna z KRUS dla jednej osoby to 85% najniższej emerytury ze zwiększeniem o 50% części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwała lub przysługiwałaby zmarłemu w chwili śmierci. Renta rodzinna nie może być niższa od emerytury podstawowej, z reguły jednak jej nie przekracza. Tak więc pobieranie renty rodzinnej z KRUS zamiast emerytury z ZUS byłoby zapewne dla Pani niekorzystne.

Alicja Moroz
fot. unsplash.com

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a