Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy rolnik może żądać zwrotu pieniędzy za zakup używanego ciągnika z istotną wadą?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy rolnik może żądać zwrotu pieniędzy za zakup używanego ciągnika z istotną wadą?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 25.02.2021r.

Kupiłem używany ciągnik, który ma istotne wady. Czy mogę odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy? Moim zdaniem sprzedawca ukrył celowo wadę.

Jakie prawa ma kupujący, kiedy towar ma wadę?

Według art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie usterkę.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

r e k l a m a

W jakiej wysokości powinna być obniżona cena?

Według § 3 obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jakie kupującemu przysługują prawa?

Z kolei art. 566 § 1 k.c. wskazuje, że jeżeli z powodu wady fizycznej sprzedanej rzeczy kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady. W szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny w orzeczeniu z dnia 8 grudnia 2015 r. (sygn. akt: V ACa 569/15) stwierdził, że „umyślne ukrycie wady stanowi podstępne zatajenie wady fizycznej rzeczy sprzedanej. Podstępne zatajenie wady, w rozumieniu art. 568 § 2 k.c., to takie umyślne działanie sprzedawcy, które ma na celu utrudnienie wykrycia wady przez kupującego. Będzie to zatem np. ukrycie lub zamaskowanie wadliwości, a co najmniej sytuacja, w której sprzedawca, wiedząc o istnieniu wady, nie poinformował o niej kupującego. Zapewnienie o nieistnieniu wad może przybrać różnoraką postać. Może to być zatem nieformalne oświadczenie sprzedawcy, ale również oświadczenie mające sformalizowaną postać certyfikatu, znaku jakości czy atestu.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a