StoryEditorPorady prawne

Czy rolnik może żądać zwrotu pieniędzy za zakup używanego ciągnika z istotną wadą?

25.02.2021., 05:02h
Kupiłem używany ciągnik, który ma istotne wady. Czy mogę odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy? Moim zdaniem sprzedawca ukrył celowo wadę.

Jakie prawa ma kupujący, kiedy towar ma wadę?

Według art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunie usterkę.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

W jakiej wysokości powinna być obniżona cena?

Według § 3 obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jakie kupującemu przysługują prawa?

Z kolei art. 566 § 1 k.c. wskazuje, że jeżeli z powodu wady fizycznej sprzedanej rzeczy kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady. W szczególnośc...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. wrzesień 2023 09:20