Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy rolnik ubezpieczony w KRUS może podjąć się zlecenia?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czy rolnik ubezpieczony w KRUS może podjąć się zlecenia?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 23.11.2020r.

Jestem ubezpieczony w KRUS i prowadzę gospodarstwo rolne. Czy mogę podjąć pracę na umowę zlecenia?

Czy rolnik na KRUS-ie może podjąć się umowy zlecenia?

Artykuł 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników określa, że rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (np. umowy zlecania), podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania tej umowy.

r e k l a m a

Co w sytuacji przekroczenia dopuszczalnego przychodu?

Dzieje się tak pomimo objęcia rolnika (domownika) z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.?

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł. Może Pan zatem być ubezpieczony w KRUS i dodatkowo pracować w oparciu o umowę zlecenia, o ile wynagrodzenie brutto z tej umowy nie przekroczy powyższej kwoty.

Takie podejście potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 marca 2017 r. (sygn. akt III UK 90/16). SN orzekł, że przepis art. 5b ust. 1 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczy rolnika (domownika), który podlegając ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 u.s.u.s. (….) W opinii Sądu możliwość pozostania w ubezpieczeniu rolniczym została przewidziana dla osób, które równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej uzasadniającej objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników z mocy ustawy wykonują, jako dodatkową, pracę na podstawie umowy zlecenia (lub odpowiednio umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a