Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Czym jest prawo pierwszeństwa?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Czym jest prawo pierwszeństwa?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 12.12.2020r.

Od wielu lat dzierżawię grunty rolne, najpierw od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a obecnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. KOWR wydzielił niedawno z jednej większej działki mniejszą, którą chce przeznaczyć na sprzedaż. Czy będzie mi przysługiwać prawo pierwokupu?

r e k l a m a

Co to jest prawo pierwszeństwa?

W tym przypadku nie możemy mówić o prawie pierwokupu, ale o prawie pierwszeństwa. To pierwsze prawo istotnie przysługuje dzierżawcy na mocy art. 3 ust. 1 Ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Jednak przepisów tej ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Kiedy przysługuje prawo pierwszeństwa?

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3) Ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dzierżawcy zbywanej nieruchomości przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat.

Jakich gruntów nie dotyczy zakaz sprzedaży z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?

Co do zasady, zbywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa powinno następować w drodze przetargu. Przypomnijmy, że od 30 kwietnia 2016 r., sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa została wstrzymana na 5 lat. Zakaz ten nie dotyczy nieruchomości i ich części przeznaczonych na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne w:

  • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub
  • ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Zbywane być mogą również:

  • nieruchomości położone w granicach specjalnych stref ekonomicznych lub
  • domy, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze i garaże wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródki przydomowe, lub
  • nieruchomości rolne o powierzchni do 2 ha.

Czy prawo pierwszeństwa wyklucza przetarg?

r e k l a m a

Prawo pierwszeństwa oznacza, że uprawniona osoba może nabyć nieruchomość z pominięciem innych kandydatów, bez konieczności udziału w przetargu.

Podmiotowi korzystającemu z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości nie przysługuje jednak roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży, którego realizacji mógłby dochodzić na drodze postępowania sądowego.

Jakie KOWR ma obowiązki wobec dzierżawcy?

KOWR powinien powiadomić Pana na piśmie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, do której nabycia przysługuje Panu pierwszeństwo. W piśmie powinna być podana cena oraz termin złożenia wniosku o nabycie na warunkach podanych w zawiadomieniu z tym, że termin nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Skorzysta Pan z pierwszeństwa, jeżeli złoży Pan oświadczenie, że wyraża zgodę na nabycie po cenie określonej w zawiadomieniu.

Naruszenie prawa pierwszeństwa nie powoduje nieważności umowy, może natomiast rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą KOWR.

W celu udostępnienia wszystkim zainteresowanym informacji o planowanej sprzedaży nieruchomości Ośrodek sporządza wykaz i podaje go do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Nie ma tutaj znaczenia, czy będzie ona sprzedawana w trybie bezprzetargowym, czy też w trybie przetargowym.

Alicja Moroz
Fot. Pixabay

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata

Płacisz tylko

231,00 zł SPRAWDŹ

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody