Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty do nawozów: jakie faktury uprawniają do dotacji?

Dopłaty do nawozów: jakie faktury uprawniają do dotacji?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 28.03.2022r.

Do wniosku o dopłatę do nawozów rolnicy powinni dołączyć faktury zakupu. Co jeśli nie posiadają starych faktur za nawozy? Czy stracą szansę na dopłaty do nawozów?

Rolnicy niecierpliwie czekają na termin ogłoszenia naboru wniosków o dopłaty do nawozów. Przypomnijmy, że dotacja będzie przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

r e k l a m a

By otrzymać wsparcie, rolnik będzie musiał złożyć wniosek. Będzie też zobowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe (np. paragon imienny zawierający NIP) o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych.

I choć terminu składania dokumentów jeszcze nie znamy, część rolników już przygotowuje dokumentację do wniosku, czyli stare faktury zakupu nawozów po 1 września 2021 roku.

r e k l a m a

Czy rolnik dostanie dopłaty do nawozów, jeśli nie ma faktur lub paragonu z NIP?

I tu pojawiają się wątpliwości. Nie wszyscy rolnicy są VAT-owcami - większość z nich jest na ryczałcie i nie ma obowiązku zbierania dowodów zakupu. Mogą więc nie mieć faktur za kupione nawozy, albo posiadają jedynie paragon bez NIP. Co w takiej sytuacji?  Rolnicy stracą szansę na dopłaty do nawozów?

Na szczęście ministerstwo rolnictwa przewidziało taką sytuację, że rolnik może nie mieć starych faktur, więc przyjęło alternatywne rozwiązanie. W Biuletynie Informacji Publicznej ukaże się oficjalna informacja o średnich cenach nawozów. I na tej podstawie rolnikom bez faktur będą wyliczane dopłaty.

- Rolnik będzie pokazywał faktury sprzed roku po to żeby porównać, o ile zdrożał nawóz obecnie i to będzie ta różnica ceny udowodniona fakturami przez rolnika. Ale jeśli rolnik nie ma faktur sprzed roku, bo ich nie trzymał, wtedy w Biuletynie Informacji Publicznej będzie oficjalna informacja podpisana przez ministra rolnictwa, o średnich cenach nawozów właśnie sprzed roku. Oznacza to, że ceny zakupionych w tym roku nawozów będziemy porównywać ze średnimi cenami sprzed roku, ale i do średniej ceny ogłoszonej przez ministra rolnictwa, wiec nie trzeba faktur. Jeśli ktoś ma faktury, może się nimi posłużyć. Jeśli natomiast nie ma faktur, może oprzeć się na porównaniu do średniej ceny – wyjaśnia minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Jak będą wyliczone dopłaty do nawozów? 

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn: 

  • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy; 
  • liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego: 
    • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo 
    • wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

oprac. dkol, ksz

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a