Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty na zalesienie – jakie warunki trzeba spełnić przy sadzeniu drzew?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dopłaty na zalesienie – jakie warunki trzeba spełnić przy sadzeniu drzew?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 04.01.2021r.

Złożyłem w lipcu wniosek o wsparcie na zalesienie gruntów rolnych. Jakie są warunki wykonywania zalesienia wynikające z przepisów?

Kiedy rolnik otrzyma dopłatę na zalesienie?

Wsparcie na zalesienie reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego PROW 2014–2020. Według jego § 10 zalesienie wykonuje się po otrzymaniu postanowienia o spełnieniu warunków, nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie.

Zalesienie wykonuje się:

  • przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków lub rodzajów rodzimych, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  • zgodnie z liczbą sadzonek drzew na hektar określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia i wymogami planu zalesienia,
  • w odległości co najmniej 2 m od granicy sąsiedniego gruntu stanowiącego własność innego podmiotu.

r e k l a m a

Jakie dokumenty trzeba zachować po dokonaniu zalesienia?

Po zalesieniu trzeba przechować dowody zakupu sadzonek wraz z etykietą dostawcy ujętego w rejestrze dostawców materiału rozmnożeniowego, w tym dowody zakupu sadzonek mikoryzowanych zawierające adnotację sprzedawcy, że są to sadzonki mikoryzowane, do dnia wypłaty:

  • wsparcia na zalesienie – w przypadku ubiegania się o przyznanie wyłącznie wsparcia na zalesienie,
  • ostatniej premii pielęgnacyjnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej premii.

Do kiedy należy złożyć dokumenty do ARiMR?

Z kolei § 11 wskazanego wyżej rozporządzenia określa, że ubiegający się o przyznanie wsparcia na zalesienie informuje nadleśniczego o jego wykonaniu na piśmie w terminie 7 dni od wykonania.

Do 9 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia, trzeba natomiast złożyć do ARiMR oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a