Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje dla zwierząt gospodarskich wyniosą 1,7 mld euro. Jakie będą warunki po 2023 r.?

wk
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje dla zwierząt gospodarskich wyniosą 1,7 mld euro. Jakie będą warunki po 2023 r.?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 17.05.2022r.

W kolejnych latach UE zamierza utrzymać płatności związane do zwierząt. Na to wsparcie dla hodowców przeznaczy ok. 1,7 mld euro. Będą też ułatwienia. Co się zmieni po 2023 roku?

W Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce. Podczas spotkania resort rolnictwa przedstawił informację na temat wsparcia utrzymania i rozwoju produkcji zwierzęcej w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Przedstawiciele ministerstwa poinformowali także, jakie będą zmiany w płatnościach do produkcji zwierzęcej po 2023 roku.

r e k l a m a

Jakie są płatności związane do zwierząt?

Mając na uwadze szczególne trudności, których doświadczają rolnicy utrzymujący zwierzęta, Polska stosuje wsparcie związane z produkcją do zwierząt we wszystkich dopuszczonych przepisami Unii Europejskiej sektorach:

  • wołowiny i cielęciny (płatność do bydła),
  • mleka i przetworów mlecznych (płatność do krów),
  • mięsa baraniego i mięsa koziego (płatność do owiec i płatność do kóz).

- Wszystkie dopuszczone przepisami wspólnotowymi sektory zwierzęce wspieramy, wszystkie płatności związane z produkcją dopuszczone w tych sektorach stosujemy – mówił dyrektor Tomasz Figurski z Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW.

Płatności te mają charakter powszechny - są skierowane do wszystkich hodowców bydła, owiec i kóz w całym kraju i do wszystkich ras. Na wsparcie sektora mięsnego wydajemy 330 mln euro (średnia z lat 2015- 2021) płatności związanych z produkcją 2021), co stanowi ok. 65 proc. maksymalnej puli środków, która może być wydzielona na realizację płatności związanych do wszystkich sektorów (pozostała kwota przeznaczana jest na realizację płatności związanych w 9 sektorach produkcji roślinnej).

r e k l a m a

Kto może otrzymać dopłaty do produkcji zwierzęcej? 

Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła (dowolnej płci) w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk. W kampanii 2021 r. o wsparcie ubiegało się ok. 199 tys. rolników, a stawka płatności wyniosła 336,73 zł/szt. Pula środków na ten cel w kampanii 2022 r. wynosi ok. 175,6 mln EUR.

Płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk. W kampanii 2021 r. o wsparcie ubiegało się ok. 140 tys. rolników, a stawka płatności wyniosła 426,51 zł/szt. Pula środków na ten cel w kampanii 2022 r. wynosi ok. 155,3 mln EUR
Z dopłat korzysta też ok. 4 tys. hodowców utrzymujących owce oraz 1300 hodowców kóz.  

Płatności związane do zwierząt: co się zmieni po 2023 r. ?

W projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) zaproponowano utrzymanie dotychczasowego wsparcia związanego z produkcją do zwierząt, z pewnymi zmianami dotyczącymi warunków kwalifikowalności w przypadku płatności do bydła i płatności do krów.

Mianowicie, z uwagi na specyficzne trudności, jakich doświadczają rolnicy z województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej (tj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego) przewiduje się, że rolnicy z tych województw będą mogli ubiegać się o płatność do bydła lub płatność do krów posiadając tylko 1 szt. kwalifikujących się zwierząt (w przypadku pozostałych województw będzie obowiązywał dotychczasowy limit – co najmniej 3 szt.).

Ogółem na wsparcie do zwierząt w ramach czterech wymienionych płatności Polska zamierza przeznaczyć w latach 2023-2027 ok. 1,7 mld EUR.

Zgodnie z przepisami UE (zarówno obecnie obowiązującymi, jak i tymi, które będą obowiązywały po 2022 r.), wsparcie związane z produkcją może być przyznawane do sektorów, które są istotne pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym oraz znajdują się w trudnej sytuacji. Przede wszystkim jednak wymaga podkreślenia, że wsparcie związane jest z systemem ograniczającym produkcję. Zatem zastosowanie płatności związanych z produkcją nie powinno być postrzegane jako działanie zmierzające do wzrostu produkcji w sektorach objętych wsparciem.

wk
Fot. Envato Elements

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a