Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Dotacje na założenie firmy na wsi. Komu ARiMR da 250 tys. złotych?

Paweł Mikos
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Dotacje na założenie firmy na wsi. Komu ARiMR da 250 tys. złotych?
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 27.10.2020r.

29 października ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w 2020 r. Jej wysokość wynosi od 150 do 250 tys. zł. Kto może liczyć na dotacje na założenie firmy na wsi? Jaki biznes może liczyć na premię?

ARiMR: dotacje na działalność pozarolniczą w 2020 roku do końca listopada

W piątek 29 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

Wnioski o dotacje na założenie firmy na wsi będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 30 listopada. Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

 

r e k l a m a

Od 150 do 250 tys. złotych dotacji na biznes na wsi

ARiMR może udzielić wnioskodawcy jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.
Wysokości dotacji jest uzależniona od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy:

 • za 1 miejsce pracy dotacja wyniesie 150 000 złotych,
 • za 2 miejsca pracy dotacja wyniesie 200 000 złotych,
 • za co najmniej 3 miejsca pracy dotacja wyniesie 250 000 złotych.

ARiMR wypłaca dotacje w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 80% przyznanego wsparcia zostanie przekazana po spełnieniu przez rolnika warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy. Na spełnienie tych warunków jest 9 miesięcy. Druga rata, czyli 20% dotacji Agencja przelewa po zrealizowaniu biznesplanu, ale nie później niż w ciągu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty dotacji.

Należy pamiętać, że cała kwota dotacji musi zostać wydana rozpoczęcie działalności, z czego co najmniej 70% dotacji należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostała część dotacji może zostać wydana np. na bieżąca działalność nowej firmy.

 

Aż 400 różnych działalności, na które można dostać dotacje na firmę na wsi

ARiMR podkreśla, że pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Oto przykładowy profil firm, na które można dostać dotacje z ARiMR:

 • naprawa pojazdów samochodowych;
 • budownictwo i remonty;
 • sprzedaż detaliczna w skelpie;
 • sprzedaż produktów nierolniczych;
 • fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne;
 • transport lądowy pasażerski;
 • ruchome placówki gastronomiczne (tzw. foodtrucki),
 • opieka nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi;
 • prowadzenie obiektów noclegowych i turystycznych;
 • działalność weterynaryjna;
 • działalność informatyczna;
 • działalność fotograficzna;
 • usługi rachunkowości i księgowania.

 

r e k l a m a

Kto może ubiegać się o dotacje z ARiMR na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

O dotacje na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 może ubiegać się rolnik, współmałżonek rolnika lub domownik rolnika, o ile:

 • wnioskodawca podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • po raz pierwszy wnioskodawca rozpocznie prowadzenie działalności pozarolniczej lub przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą.

O dotacje mogą wnioskować także rolnicy, współmałżonkowie rolnika lub domownicy, którzy już prowadzą firmę na wsi, ale chcą rozszerzyć zakres swojej oferty o nowy rodzaj działalności.

Warto także pamiętać, że ARiMR może przyznać dotacje, jeżeli:

gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone w Polsce w miejscowości znajdującej się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej albo miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Warunkiem niezbędnym do spełnienia jest także otrzymywanie jednolitej płatności obszarowej do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca.

 

Za co ARiMR przyznaje punkty w premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

O tym, kto otrzyma dotacje na założenie firmy na wsi decyduje liczba punktów uzyskana przez wnioskodawców. Żeby w ogóle myśleć o premii należy uzyskać co najmniej 4 punkty.

W naborze na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w 2020 roku ARiMR przyznaje punkty za:

 • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 • operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat, czyli przez tzw. młodego rolnika (1 punkt),
 • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 • operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty);
 • operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 • operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
– więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów,
– co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - przyznaje się 6 punktów,
– co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 punktów.

 

Paweł Mikos
Fot Pixabay 

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a