Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Emerytura rolnicza bez przekazywania gospodarstwa. Ile zyska rolnik?

Emerytura rolnicza bez przekazywania gospodarstwa. Ile zyska rolnik?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 10.05.2022r.

Do Senatu trafił tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przewidziano w nim możliwość przejścia na emeryturę przez rolników bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Jednak to ile może zyskać rolnik przechodząc na taką emeryturę, może być dużym rozczarowaniem. 

Rolnik będzie mógł przejść na emeryturę bez zawieszania działalności rolniczej. Jakie warunki?

Pod koniec kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników., a sejm w ekspresowym tempie ją przyjął i skierował do Senatu. W projekcie przewidziano możliwość przejścia na emeryturę przez rolników bez zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i bez utraty uzupełniającej części świadczenia.

Tak więc rolnik, który będzie spełniał warunki do przejścia na emeryturę, czyli ukończy 60 lat – jeśli jest kobietą, albo 65 lat – jeśli jest mężczyzną, oraz wykaże się minimum 25-letnim stażem ubezpieczeniowym, będzie mógł przejść na pełną emeryturę i dalej prowadzić gospodarstwo.

- Myślę, że dla rolnictwa polskiego nadszedł bardzo ważny moment, dlatego że rolnicy na tę ustawę czekali od czasu komuny. To komuna wprowadziła zapis bardzo niesprawiedliwy społecznie, to komuna wprowadziła zapis, że aby rolnik mógł mieć emeryturę, to musiał swoją ziemię, swój warsztat pracy oddać albo sprzedać, albo przepisać na swoje dzieci, musiał się po prostu tego narzędzia pracy pozbyć. To było niesprawiedliwe – mówił w Sejmie poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości

r e k l a m a

Rolnik na emeryturze dalej będzie musiał opłacać składki na KRUS

Aczkolwiek taki emeryt będzie musiał nadal opłacać w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jeśli natomiast prowadzi gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha, oprócz składki podstawowej będzie musiał płacić też składkę dodatkową. Zaproponowane rozwiązanie nieco różni się od wcześniejszych propozycji, w których nie było mowy o kontynuacji opłacania składki na ubezpieczenie.

Emeryt prowadzący gospodarstwo rolne zyska niewiele

Mając na względzie wysokość najniższej emerytury, czyli obecnie 1338 zł 44 gr, oraz wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne (168 zł w wariancie podstawowym oraz 298 zł dla gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 i do 100 ha przeliczeniowych), emeryt prowadzący gospodarstwo zyska na tym niewiele. Przyjęto tutaj bowiem takie samo rozwiązanie jak w przypadku zatrudnienia emeryta na umowę o pracę, który otrzymuje świadczenie z ZUS.

Nowelizacja przepisów umożliwi również wypłatę dodatku dla opłacających podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Będzie on wypłacany na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych.

r e k l a m a

Okres służby wojskowej zaliczony do części składkowej emerytury rolniczej

Dodatkowo dzięki projektowanym zmianom zostanie stworzone rozwiązanie, dzięki któremu osoby o długim stażu ubezpieczeniowym będą mogły łatwiej uzyskać świadczenie związane z niepełnosprawnością. Dzięki tym zmianom wyeliminowane zostaną również mankamenty przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS.

Wprowadzona zostanie także możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równo­rzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 roku, gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Z nowych rozwiązań może skorzystać ponad 30 tys. rolników

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak już pisaliśmy na łamach „Tygodnika”, Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa, zakłada, że rolnicy będą mogli przechodzić na emerytury bez konieczności zaprzestania prowadzenia gospodarstwa najpóźniej od lipca br. Jeśli proces legislacyjny będzie przebiegał sprawnie, może stać się to wcześniej.

Z danych KRUS wynika, że zmiana ta będzie dotyczyć ponad 31 tys. osób uprawnionych do emerytury rolniczej, które otrzymają pełne świadczenie bez zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Magdalena Szymańska

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a