Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Hodowco, wnioskuj o refundację kosztów poniesionych na bioasekurację

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Hodowco, wnioskuj o refundację kosztów poniesionych na bioasekurację
Pieniądze i Prawo wiadomości
Data publikacji 07.06.2022r.

Hodowcy świń będą mogli składać wnioski o pomoc refundację połowy kosztów związanych z działaniami związanymi z bioasekuracją. Jakie są szczegóły pomocy?

Zadbanie o bioasekurację w gospodarstwie będzie refundowane

Resort rolnictw podaje, że wnioski będą przyjmowanie w siedzibach ARIMR właściwej dla miejsca zamieszkania albo siedziby producenta rolnego w terminie od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r.

r e k l a m a

Pomoc ma być wypłacana w formule de minimis,  a refundacja będzie obejmować:

  • zakup mat dezynfekcyjnych;
  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;
  • przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Szczegóły składania wniosków o refundacje do bioasekuracji 

r e k l a m a

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wraz z formularzem należy skompletować:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło oraz dowody zakupu poniesionych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach dotyczących postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Fot. D. Stancelewska

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

156,00 zł SPRAWDŹ

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a