Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jakie procedury trzeba spełnić, by wybudować dom na gruntach rolnych?

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Jakie procedury trzeba spełnić, by wybudować dom na gruntach rolnych?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 15.01.2021r.

Mam dwuhektarowe gospodarstwo rolne. Chciałbym wybudować dom na tych gruntach rolnych. Problem polega na tym, że ziemia znajduje się na terenie dwóch gmin. Jaka jest procedura i gdzie mogę uzyskać informacje w tym zakresie?

Kiedy możliwe jest wybudowanie domu na działce rolnej?

Przede wszystkim musi Pan sprawdzić w urzędach gmin, na terenie których położne są grunty rolne, jaka jest średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w danej gminie (z reguły jest ona ustalona w planie zagospodarowania przestrzennego). Jeżeli średnia Pana gospodarstwa przekracza średnią w gminie, można budować dom na terenie niezabudowanych gruntów rolnych.

r e k l a m a

Jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to z reguły aby wybudować dom, składa się wniosek o wydanie warunków zabudowy. Według art. 61 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ust. 1 pkt 1 (dotyczących warunków zabudowy) nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa w danej gminie.

Jak wyliczyć średnią powierzchnię gospodarstwa?

r e k l a m a

Problem pojawia się z liczeniem średniej powierzchni gospodarstwa rolnego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 maja 2020 r. (sygn. akt: II OSK 3184/19) orzekł, że jedynym wymogiem, jaki można wywieść z art. 61 ust. 4 ww. ustawy, jest wymóg, by grunty wchodzące w skład gospodarstwa znajdowały się na terenie tej samej gminy.

Czy zabudowa musi być położona na terenie innej gminy?

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 10 lutego 2020 r. (sygn. akt: II SA/Kr 356/19) orzekł, że powierzchnia gospodarstwa rolnego związana z zabudową nie musi być położona w tej samej gminie, na terenie której planowana jest zabudowa. Przyjęcie innej wykładni powodowałoby, że w przypadku gospodarstwa usytuowanego na terenie kilku gmin w taki sposób, że na terenie żadnej z gmin ulokowany właśnie na niej areał gospodarstwa nie przekraczałby średniej powierzchni gospodarstwa w danej gminie – nie byłoby możliwe ustalenie warunków zabudowy. Byłoby to wtedy niezgodne z równością wobec prawa. Praktycznie i prawnie uniemożliwiałoby to skuteczne wniesienie wniosku w trybie art. 61 ust. 4 ww. ustawy i pozbawiało gospodarstwo rolne zabudowy zagrodowej.

Ponadto z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995 r. wynika, iż gruntami rolnymi w rozumieniu tej ustawy są grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

156,00 zł SPRAWDŹ

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a