Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Kiedy użytkownik gruntów rolnych staje się posiadaczem samoistnym?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kiedy użytkownik gruntów rolnych staje się posiadaczem samoistnym?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 03.05.2022r.

Od ponad 15 lat użytkuję grunty rolne, których właściciel już nie żyje. Gmina ciągle wystawia nakaz podatkowy na zmarłego. Czy nakaz nie powinien być wystawiany na mnie?

Czy gmina może wystawiać nakaz podatkowy na osobę zmarłą?

Gmina nie powinna wystawiać nakazu podatkowego na osobę zmarłą, lecz ustalić jej następców prawnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatnikami podatku rolnego – w odniesieniu do gruntów stanowiących prywatną własność – są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

  • właścicielami,
  • posiadaczami samoistnymi.

r e k l a m a

Kto jest posiadaczem samoistnym?

W myśl art. 336 Kodeksu cywilnego, posiadaczem samoistnym jest ten, kto rzeczą faktycznie włada jak właściciel. Nie może być za niego uznany użytkownik gruntów, który zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest ich właścicielem.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 2 sierpnia 2016 r. (sygn. akt: I SA/Rz 441/16), użytkownik gruntów ani jakikolwiek inny posiadacz, o ile nie jest posiadaczem samoistnym, nie jest podatnikiem podatku rolnego.

Alicja Moroz
fot. T. Ślęzak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a