Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

KRUS i kryminalni będą mogli przeglądać księgi wieczyste rolników. Po co?

Karol Pomeranek
Kategoria: Pieniądze i Prawo
KRUS i kryminalni będą mogli przeglądać księgi wieczyste rolników. Po co?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 20.06.2022r.

Senat przyjął nowelizację, na mocy której KRUS i oraz szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych będą mogli występować o zgodę na nieograniczone wyszukiwanie ksiąg wieczystych w elektronicznej bazie tych ksiąg. Czemu wprowadzono taki przepis?

KRUS i Kryminalni z pełnym wglądem do ksiąg wieczystych rolnika

Do tej pory KRUS i Centrum Informacji Kryminalnych mogli wyszukiwać informacje w bazie na zasadach ogólnych, czyli tylko znając numer konkretnej księgi wieczystej. Na mocy poprawki zaliczeni zostali do grona podmiotów uprawnionych do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Takich jak np. ZUS.

r e k l a m a

Dostęp do ksiąg wieczystych rolnika był, ale ograniczony

Dzięki tej zmianie KRUS i szef KCIK będą mogli wyszukać w bazie księgę wieczystą na podstawie znanych im kryteriów, np. imienia lub nazwiska danej osoby lub adresu nieruchomości, bez znajomości numeru danej księgi wieczystej. Nowela rozszerza też zakres przetwarzanych informacji kryminalnych, aby obejmował nie tylko przedmioty, w tym nieruchomości, wykorzystane do popełnienia przestępstwa lub utracone w związku z przestępstwem, ale również te uzyskane w jego wyniku. Chodzi też o to, by sprawdzić, czy dana osoba jest w ogóle właścicielem nieruchomości w Polsce. 

r e k l a m a

– KRUS (…) nie wystarcza dostęp do, prowadzonych w systemie teleinformatycznym, ksiąg wieczystych, który jest gwarantowany dla każdego na ogólnych zasadach (…). Dlatego też jest konieczne udostępnienie funkcjonalności wyszukiwania określonej w przywołanym art. 364 ust. 8 – czytamy. 

Sprawy załatwią szybciej?

W ocenie Mirosława Reszczyńskiego, głównego legislatora, dodanie KRUS i Centrum Informacji Kryminalnych do katalogu podmiotów uprawnionych do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, ma duże znaczenie dla sprawnego wykonywania ustawowych zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników. 

Jak wylicza, wielokrotny i nieograniczony dostęp do bazy przyspieszy proces załatwiania spraw, pozwoli na ograniczenie kosztów korespondencji z sądami rejonowymi lub starostwami powiatowymi w powyższym zakresie, pozytywnie wpłynie na efektywniejsze dochodzenie należności, umożliwi sprawne prowadzenie postępowań oraz doprowadzi do sprawniejszego i szybszego uzyskiwania danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia spraw. 

Wideo - AgroUnia: likwidacja małych gospodarstw to plan weterynarii na walkę z ASF

Idź do wideo

– Dane uzyskane w wyniku przeglądania ksiąg wieczystych są także wykorzystywane do określania możliwości dokonania zabezpieczenia zaległych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W oparciu o uzyskane dane są sporządzane wnioski o wpis hipoteki przymusowej. Ponadto dostęp do wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych jest potrzebny również po to, aby KRUS mogła prawidłowo obliczyć wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe należnej od danego rolnika – podkreśla.

W związku z koniecznością dostosowania systemów informatycznych do wprowadzonych zmian przewidziano, że nowelizacja ma wejść w życie po upływie dwóch lat od chwili jej ogłoszenia.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Płacisz tylko

426,00 zł SPRAWDŹ

autor: Karol Pomeranek, źródło: Kancelaria Senatu RP

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a