Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Kto pokrywa koszty zasiewów przy zerwaniu umowy dzierżawy?

Alicja Moroz
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Kto pokrywa koszty zasiewów przy zerwaniu umowy dzierżawy?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 15.06.2022r.

Miałem ustną umowę dzierżawy z sąsiadem, który sprzedał grunt, nie informując mnie o tym. Nabywca zapowiedział, że nie mam już prawa wchodzić na to pole. Wiem, że to niezgodne z przepisami i mógłbym go podać do sądu, ale nie chcę tracić czasu i nerwów. Chodzi mi tylko o wydatki poniesione na uprawę rzepaku, którego już nie zbiorę. Czy mogę żądać ich zwrotu? Jeśli tak, to od kogo – od poprzedniego właściciela czy od nowego?

Kiedy dzierżawca może zażądać zwrotu kosztów zasiewów?

Artykuł 706 Kodeksu cywilnego przewiduje, że jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, może żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki dzierżawca nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy. Strony mogą postanowić w umowie inaczej.

r e k l a m a

Roszczenia z art. 706 przysługują dzierżawcy również wtedy, gdy dzierżawa skończyła się z upływem terminu, na jaki została zawarta, jak i wówczas, gdy doszło do przedwczesnego rozwiązania umowy przed końcem roku dzierżawnego, w którym miały być zebrane plony z zasiewów.

Zgodnie z art. 678 § 1 k.c. w zw. z art. 694 k.c., nabywca wydzierżawionego gruntu wstępuje w stosunek dzierżawy. Wobec tego wszelkie roszczenia dzierżawcy, m.in. z tytułu poczynionych nakładów, powinny być kierowane do nabywcy nieruchomości. Potwierdza to m.in. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 30 września 2005 r. (sygn. akt: II CZP 50/05).

r e k l a m a

Roszczenie dzierżawcy o zwrot nakładów uzależnione jest zatem od tego, czy otrzymał on odpowiednie zasiewy przy rozpoczęciu dzierżawy. Jeżeli tak, roszczenie nie powstaje. Jeżeli wbrew wymogom prawidłowej gospodarki dzierżawca zasiewów nie otrzymał, może dochodzić zwrotu. Ciężar udowodnienia, że grunt rolny przy rozpoczęciu dzierżawy nie był w stanie zgodnym z zasadami prawidłowej gospodarki, spoczywa na dzierżawcy.

Co kryje się pod pojęciem nakładów  na zasiewy?

Nakłady na zasiewy rozumiane są szeroko i obejmują nie tylko koszt zakupu ziaren (nasion) i ich zasiania, lecz także nakłady niezbędne do przygotowania i użyźnienia gruntu czy zabezpieczenia roślin.

Alicja Moroz
fot. arch. red. / M. Czubak

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – dwuletnia prenumerata

Płacisz tylko

426,00 zł SPRAWDŹ

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a