Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Nowe przepisy o rejestracji zwierząt gospodarskich Co się zmieniło?

Nowe przepisy o rejestracji zwierząt gospodarskich Co się zmieniło?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 12.10.2022r.

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przegłosowana. Nowe przepisy mają poprawić skuteczność walki z chorobami zakaźnymi oraz wpłynąć na poprawę dobrostanu zwierząt. Jakich danych będzie wymagała ARIMR od hodowców poszczególnych gatunków?

W Sejmie nie było wątpliwości, że ustawa jest potrzebna. Za jej przyjęciem głosowało 442 posłów, nikt nie był przeciw, 3 osoby się wstrzymały.

- Konsekwencją wdrożenia przepisów będzie m.in. kontynuowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz i świń, przejęcie zadania związanego z gromadzeniem danych koniowatych oraz rozpoczęcie gromadzenia danych zwierząt pozostałych gatunków, czyli jeleniowatych i wielbłądowatych oraz zakładów drobiu – mówiła w Sejmie posłanka Teresa Pamuła.

r e k l a m a

Nowa ustawa, jeden system i nowe obowiązki dla hodowców

Ustawa zapewni jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Przewiduje ona także, że hodowcy, których dotyczy obowiązek identyfikacji i rejestracji, będą zgłaszać zdarzenia dotyczące zwierząt, składać wnioski i przesyłać informacje do komputerowej bazy danych wyłącznie w postaci elektronicznej (Paszporty dla bydła stracą ważność. Hodowca będzie wszystko zgłaszał internetowo!).

Co będą musieli zgłaszać hodowcy bydła?

Komputerowa baza danych oprócz informacji dotyczących utrzymywanych zwierząt, jaj wylęgowych, posiadaczy i siedzib stad będzie zawierała m.in. informacje dotyczące systemów utrzymywania zwierząt.

W odniesieniu do bydła komputerowa baza danych będzie zawierała m.in. następujący opis systemu utrzymywania bydła w siedzibie stada:

1)        otwarty;
2)        zamknięty:

a)        na uwięzi,
b)        bez uwięzi wolnostanowiskowy:
–   z wydzielonymi legowiskami,
–   bez wydzielonych legowisk na ściółce,
–   na ściółce bez wydzielonych legowisk i ściółki;
c)         w kojcu:
–   pojedynczo,
–   grupowo

r e k l a m a

Jakich danych będzie wymagał system od hodowców świń?

W odniesieniu do świń komputerowa baza danych będzie zawierała m.in. następujący opis systemu utrzymywania zwierząt w siedzibie stada:
1) otwarty;
2) zamknięty:
a)  w kojcu na ściółce,
b)    w kojcu bez ściółki,
– pojedynczo,
– grupowo.

Ponadto w odniesieniu do świń komputerowa baza danych będzie zawierała również opis modelu produkcji świń dla danej siedziby stada:

  • produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o zakup prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
  • produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o tucz zwierząt, za wynagrodzeniem, w tym w ramach umowy, urodzonych poza tą siedzibą stada, albo
  • produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o zwierzęta urodzone w tej siedzibie stada, albo
  • produkcja prosiąt lub warchlaków urodzonych w tej siedzibie stada, przeznaczonych do sprzedaży, albo
  • produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o zakup prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w oparciu o zwierzęta urodzone w tej siedzibie stada, albo
  • inne modele produkcji świń

Jakie zmiany czekają hodowców drobiu?

Rejestracja zakładów drobiu pozwoli zarówno na określenie rzeczywistego pogłowia utrzymywanych ptaków poszczególnych gatunków drobiu, jak również pozwoli określić rzeczywistą skalę produkcji w poszczególnych systemach utrzymywania, co będzie stanowiło podstawę do wprowadzenia kolejnych interwencji mających na celu poprawę warunków utrzymywania drobiu w skali całego kraju.

Na podstawie ustawy minister rolnictwa wyda rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań dla zakładów drobiu, które będą obowiązane do dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych. Dzięki temu z obowiązku zgłaszania zdarzeń będzie można zwolnić np. te zakłady drobiu, które utrzymują drób wyłącznie na własne potrzeby.

Niemniej obowiązek zgłoszenia zakładu drobiu do komputerowej bazy danych będzie dotyczył każdego, kto utrzymuje ptaki z gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz struś (Struthio camelus), niezależnie od liczby utrzymywanych ptaków.

Rejestracja wszystkich zakładów utrzymujących drób umożliwi Inspekcji Weterynaryjnej bardziej skuteczny nadzór, w szczególności w zakresie zwalczania grypy ptaków – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wymagane dane od hodowców drobiu

W odniesieniu do zakładu drobiu komputerowa baza danych będzie zawierała następujący opis systemu utrzymywania drobiu:

  • ekologiczny;
  • wolnowybiegowy;
  • ściółkowy;
  • klatkowy.

- Informacje te pozwolą na zebranie w komputerowej bazie danych szczegółowych informacji dotyczących całego pogłowia utrzymywanych zwierząt najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich, które będą mogły być wykorzystane w pracach nad poprawą warunków utrzymywania tych zwierząt w skali całego kraju i kształtowaniu polityki w zakresie produkcji zwierzęcej – czytamy w uzasadnieniu uchwalonej ustawy.

wk, fot.pixabay

 

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a