Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnicy będą musieli zgłaszać zużycie pestycydów w krajowym rejestrze?

Rolnicy będą musieli zgłaszać zużycie pestycydów w krajowym rejestrze?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 11.06.2022r.

UE chce wiedzieć, gdzie, ile i jakie środki ochrony roślin zużywają rolnicy. W związku z tym mieliby oni zgłaszać co roku te informacje do powstającego właśnie rejestru zużycia pestycydów.

Na początku czerwca przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego uzgodnili wstępnie, że państwa członkowskie będą gromadzić i raportować dane dotyczące stosowania pestycydów w swoich krajach. Już w 2026 roku ma powstać pierwszy rejestr zużycia środków ochrony roślin. Zostanie on opublikowany w 2028 roku. Natomiast od 2030 r. będzie regularnie, raz w roku aktualizowany. 

r e k l a m a

UE chce, by rolnicy co roku ujawniali zużycie pestycydów w krajowym rejestrze 

Utworzenie rejestru będzie wymagać zaangażowania także ze strony rolników. To oni, jako profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin będą zobowiązani do umieszczania w specjalnej elektronicznej bazie ilości, jakie zużywają w swoich gospodarstwach. 

Szczegółów przekazywania tych informacji przez rolników jeszcze nie podano. Wiadomo jednak, że za opracowanie danych mają odpowiadać krajowe urzędy statystyczne, które otrzymają na ten cel dodatkowe fundusze. 

r e k l a m a

Baza zużycia pestycydów ma pomóc w monitorowaniu zrównoważonego systemu żywnościowego

Zdaniem lewicowego eurodeputowanego i sprawozdawcy w tej sprawie, Petrosa Kokkalisa, decyzja o utworzeniu rejestru „przybliża nas do bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego w UE”.

- To jest kluczowa dokumentacja. Można mówić wiele o ograniczeniu stosowania pestycydów i nawozów, ale jeśli nie ma pełnych danych, nie można prowadzić opartej na dowodach polityki dotyczącej zrównoważonego rolnictwa – podkreślił Petros Kokkalis w rozmowie z Euractiv.com.

Rejestr ma służyć modernizacji europejskiego systemu statystyki rolnej i zaktualizować dane o nakładach i produkcji w rolnictwie.

oprac. Kamila Szałaj, na podst. PE, Agrarheute.com, Euractiv.com, fot. arch.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a