Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnicy chcą zapewniać zwierzętom wyższy dobrostan, jednak potrzebują na to czasu i unijnego wsparcia

. .
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Rolnicy chcą zapewniać zwierzętom wyższy dobrostan, jednak potrzebują na to czasu i unijnego wsparcia
Pieniądze i Prawo Dobrostan zwierząt
Data publikacji 14.12.2022r.

Wprowadzanie podwyższonych norm dobrostanu zwierząt musi uwzględniać sytuację ekonomiczną hodowców, a w pierwszej kolejności dotyczyć inwestycji w nowe budynki inwentarskie. O tym, jak wprowadzać nowe zasady zwiększonego dobrostanu w hodowli zwierząt, dyskutowali eksperci z całej Unii Europejskiej.

UE skontroluje obecne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt do 2023 roku

Unia Europejska przygotowuje się obecnie na największego w historii przeglądu legislacji dotyczącej dobrostanu zwierząt.

Celem jest zapewnienie wyższego poziom dobrostanu zwierząt poprzez dostosowanie obecnych przepisów do najnowszych dowodów naukowych, poszerzenie ich zakresu, łatwiejsze egzekwowanie przepisów, a także przyczynienie się do osiągnięcia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego – czytamy w oficjalnych dokumentach Komisji Europejskiej.

r e k l a m a

Czytaj więcej: Za mało dobrostanu w dobrostanie – szykuje się przegląd przepisów. Kto zapłaci za zmiany?

Szerokie spektrum tematów wokół dobrostanu zwierząt

W sprawie zmiany przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt hodowlanych zabierają głos także sami zainteresowani. Podczas grudniowego posiedzenia Platformy ds. Dobrostanu Zwierząt Unii Europejskiej, na którym Polskę reprezentował Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, dyskutowano na temat doprecyzowywania parametrów dobrostanu dla poszczególnych gatunków hodowanych zwierząt.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczy odnośnie prac poszczególnych podgrup roboczych Platformy za ostatnie pół roku i obejmowało następujące podgrupy:

  • Podgrupa ds. dobrostanu świń
  • Podgrupa ds. dobrostanu zwierząt w ubojni
  • Podgrupa ds. dobrostanu drobiu
  • Podgrupa ds. ochrony zwierząt podczas transportu
  • Podgrupa ds. etykietowania dotyczącego dobrostanu zwierząt
  • Podgrupa ds. dobrostanu cieląt i krów mlecznych

Koordynatorzy przedstawiali wyniki swoich prac i dyskusji prowadzonych w poszczególnych podgrupach. Na podstawie uzyskanych wyników, Komisja Europejska dokonała oceny, jak bardzo adekwatne jest obecne prawodawstwo Unii Europejskiej odnośnie dobrostanu oraz oceny skutków zmiany obecnego prawa, regulującego dobrostanu zwierząt.

Podnoszenie wymagań dot. dobrostanu zwierząt powinno uwzględniać sytuację ekonomiczną rolników

Zebrani eksperci podkreślali, że hodowcy zwierząt są otwarci na podnoszenie standardów dobrostanu zwierząt, ale w tym procesie ważne są także wyniki ekonomiczne oraz należy określić odpowiednio długi czas wdrożenia podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt. Obowiązek wdrożenia podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt powinien być odpowiednio długi i dotyczyć w pierwszej kolejności nowych inwestycji. Budynki inwentarskie dotychczas wykorzystywane w produkcji i spełniające minimalne standardy dobrostanu zwierząt powinny być zaadoptowane do wyższych standardów dobrostanu zwierząt przy wsparciu finansowym rekompensującym koszt inwestycji, a jeśli jest to nieuzasadnione ekonomicznie to powinny być dopuszczone warunkowo do produkcji do zakończenia okresu eksploatacji niniejszych budynków – powiedział Adam Drosio.

Dodatkowo zaprezentowane były wyniki projektu pilotażowego dotyczącego najlepszych praktyk w zakresie alternatywnych systemów produkcji jaj. Jednakże podkreślono że jest to jedynie alternatywa a nie propozycja przyjęcia tychże systemów produkcji. Podczas spotkania EFSA przedstawiła opinie naukowe w zakresie dobrostanu zwierząt podczas transportu i dobrostanu świń w gospodarstwie.

r e k l a m a

Regulacje w hodowli zwierząt towarzyszących

Ponadto w ramach dobrowolnej inicjatywy dotyczącej zdrowia i dobrostanu zwierząt towarzyszących, czyli psów i kotów, podczas posiedzenia przedstawiono warunki dobrostanu dla tychże zwierząt w hodowli. Jednym z prezentowanych warunków ich dobrostanu była chirurgia korekcyjna zwierząt towarzyszących i odpowiednia kontrola bólu pooperacyjnego, tak samo jak u zwierząt gospodarskich po zabiegach zootechnicznych (kastracja chirurgiczna, obcinanie ogonów, przycinanie dziobów u drobiu, dekornizacji cieląt). 

W produkcji zwierzęcej zabiegi te wykonywane są przez osoby do tego uprawnione - zootechników i lekarzy weterynarii. Z reguły zabiegi te wykonywane są przy znieczuleniu miejscowym. Chyba, że samo podanie znieczulenia powoduje efekt stresu taki sam lub wyższy niż samo wykonanie zabiegu, w takich warunkach podawanie znieczulenia w zastrzyku może nie być uzasadnione. W hodowli zwierząt gospodarskich zabiegi zootechniczne wykonywane są w celu zapobiegania urazom lub padnięciem zwierząt – relacjonuje Adam Drosio.

wk, kd
Zdjęcie: Unsplash

Widziałeś już nasze video "Jak obronić rolnictwo przed ofensywą wegetarian? Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a