Advertisement

Partners

Ruszają wiosenne ubezpieczenia upraw rolniczych. Jakie są warunki i gdzie kupić polisę?

Ruszają wiosenne ubezpieczenia upraw rolniczych. Jakie są warunki i gdzie kupić polisę?
Pieniądze i Prawo
Published date 03.03.2022r.

Część zakładów ubezpieczeniowych już uruchomiła sprzedaż wiosennych ubezpieczeń rolnych. Rolnicy mogą skorzystać m.in. z oferty nowego gracza, który oferuje ubezpieczenia z uwzględnieniem wszystkich ryzyk. Sprawdź, gdzie można kupić polisę z dotacją Skarbu Państwa.

Advertisement

Nowy ubezpieczyciel na rynku. Co oferuje AGRO TUW, należące do KRUS-u?

Rusza sezon wiosennych ubezpieczeń upraw rolnych. Ze swoją ofertą do rolników wystartowała już część zakładów.

Od 1 marca 2022 r. dotowaną polisę można wykupić w AGRO Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. To nowy podmiot rządowego systemu ubezpieczeń rolnych, którego właścicielem jest KRUS. AGRO TUW (dawniej Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oferuje rolnikom możliwość uwzględniania wszystkich ryzyk pogodowych jednocześnie, łącznie z ryzykiem suszy, a także transportu plonów rolnych. To dobra wiadomość, bo wiele zakładów wyłącza suszę z odpowiedzialności.

– Od 2017 roku w ofercie Towarzystwa znajdują się ubezpieczenia rolne. Zmiany własnościowe jeszcze bardziej wiążą AGRO TUW z rolnictwem i środowiskiem wiejskim. Szczególną atencję kierujemy w stronę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich – mówi Daniel Zahorenko, wiceprezes AGRO TUW. – Poszerzona zostanie sieć sprzedaży dzięki nawiązaniu współpracy z wieloma multiagencjami na trenie całego kraju. Planujemy wykorzystanie potencjału pracowników instytucji okołorolnych, ich doświadczenie i wiedzę zarówno w zakresie dystrybucji ubezpieczeń jak i likwidacji szkód. Te prace już się toczą i podpisywane są kolejne umowy.

Gdzie jeszcze ruszyła sprzedaż wiosennych ubezpieczeń upraw?

Również 1 marca VH Polska otworzyła tegoroczny, wiosenny, sezon ubezpieczeń upraw rolnych. 

- W tym roku, podobnie jak w ubiegłych, rolnicy będą mogli dobrać odpowiednią ochronę, ubezpieczając przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan i ogień. Ochroną objęte będą mogły zostać zarówno uprawy konwencjonalne jak zboża, buraki, ziemianki, kukurydza czy rzepak oraz uprawy specjalne zarówno warzywa jak i wybrane gatunki owoców. Ubezpieczenia sprzedawane przez VH Polska, podobnie jak w poprzednich sezonach, oferowane będą z dopłatą budżetu państwa w wysokości do 65% – mówi Andrzej Janc dyrektor sprzedaży VH Polska. 

Ale sezon sprzedaży ubezpieczeń rolniczych jeszcze nie ruszył na dobre. Przykładowo największy polski ubezpieczycie, czyli PZU zawiera na razie polisy tylko z właścicielami sadów. 

- Od 17 lutego do 15 marca br. plantatorzy drzew i krzewów owocowych oraz truskawek mogą ubezpieczyć swoje owoce od ryzyka przymrozków wiosennych. Następnie, gdy tylko rozpocznie się wiosenna wegetacja roślin, PZU zaoferuje rolnikom ubezpieczenia wszystkich upraw – wyjaśnia Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP w PZU. Konkretnej daty zakład jeszcze nie podał.

Również Generali wystartowało tylko z częściową ofertą. Klienci zakładu, którzy ubezpieczyli swoje uprawy zbóż w sezonie jesiennym 2021 roku, mogą do 21 marca wykupić polisę na wypadek suszy. Na razie (3 marca) Generali nie podaje terminu, w którym ruszy ze sprzedażą ubezpieczeń od reszty ryzyk. 

Gdzie można ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta z dopłatą Skarbu Państwa?

W tym roku rolnicy mają możliwość zawrzeć polisy z dopłatą w jednym z ośmiu zakładów ubezpieczeń:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 • TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu,
 • Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Co można ubezpieczyć?

Advertisement

Uprawy:

 • zbóż,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • ziemniaków,
 • kukurydzy,
 • buraków cukrowych,
 • truskawek,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • roślin strączkowych,
 • chmielu.

Przed czym rolnik może się ubezpieczyć:

 • gradem,
 • przymrozkami wiosennymi,
 • deszczem nawalnym,
 • lawiną,
 • obsunięciem się ziemi,
 • huraganem,
 • piorunem,
 • suszą,
 • powodzią,
 • pożarem.

Oferta ubezpieczenia dla rolników obejmuje dopłatę z budżetu do 65% składki ubezpieczeniowej. Nowy system ma umożliwić natychmiastowe udzielenie pomocy rolnikom. Sejm przyjął ustawę o ARiMR, dzięki której pojawia się możliwość pokrycia części rolniczej ubezpieczenia (35%) z płatności bezpośrednich. W ten sposób, na podstawie oświadczenia, rolnik nie będzie musiał wykładać finansowania ubezpieczenia w momencie zawierania umowy, ale pokryje je Agencja w czasie realizowania wypłat dopłat bezpośrednich.
al, ksz

fot. K. Janisławski

Advertisement

Advertisement

Advertisement