Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Sołtys plus: znamy szczegóły dodatku 300 zł dla sołtysów

Michał Czubak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Sołtys plus: znamy szczegóły dodatku 300 zł dla sołtysów
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 16.03.2023r.

300 zł dla sołtysa to projekt ustawy, który ma na celu zwiększenie wynagrodzenia sołtysów w Polsce. Poznaliśmy szczegóły finansowego dodatku dla sołtysów, bowiem w Sejmie znalazł się już projekt ustawy.

Którzy sołtysi mogą liczyć na dodatek?

Prawo do świadczenia będzie przysługiwać sołtysowi, który pełnił swoją funkcję co najmniej przez dwie kadencje i osiągnął:

  • w przypadku mężczyzn - 65. rok życia,
  • w przypadku kobiet - 60. rok życia.

Co ważne nie będzie wymagane pełnienie funkcji sołtysa przez dwie kadencje następujące bezpośrednio po sobie.

r e k l a m a

Kto będzie wydawał decyzję przyznającą sołtysom dodatek?

Decyzję w sprawie przyznania dodatku będzie wydawał wójt właściwy dla sołectwa, w którym sołtys pełnił swoją funkcję, na wniosek zainteresowanego. Świadczenie będzie przyznane po sprawdzeniu:

  • kompletności wniosku o przyznanie świadczenia;
  • spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich wymogów, w tym osiągnięciu wieku uprawniającego do przyznania świadczenia.

Świadczenie będzie wypłacane miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym je przyznano.

Czym Prawo i Sprawiedliwość uzasadnia wprowadzenie ustawy?

Projekt zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia emerytalnego w wysokości 300 zł miesięcznie dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje i osiągnęły wymagany wiek emerytalny. Celem projektu jest docenienie pracy i zaangażowania sołtysów w rozwój lokalnych społeczności.

- Głównym celem opracowanego projektu ustawy jest przyznanie długo oczekiwanego świadczenia dla sołtysów, którzy osiągnęli wiek emerytalny i przez przynajmniej 2 kadencje pełnili funkcję sołtysa. Proponuje się, aby wypłaty świadczenia dla sołtysów dokonywał organ emerytalny wypłacający emeryturę danemu sołtysowi. Projektowane świadczenie ma na celu docenienie sołtysów, którzy wykonując tą niezwykle pożądaną społecznie funkcję przyczyniali się przez wiele lat do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności – napisano w krótkim uzasadnieniu projektu.

oprac. M. Czubak
fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a