Okazuje się jednak, że tak nadmierne, jak i za małe pobranie pasz treściwych przed porodem może sprzyjać przemieszczeniu trawieńcaBeata Dąbrowska
StoryEditorPorady dla hodowców

Zarówno zbyt małe jak i zbyt duże pobranie paszy może spowodować przemieszczenie trawieńca u krowy

23.04.2023., 15:00h
Beata DabrowskaBeata Dabrowska
Około 90% wszystkich przypadków przemieszczenia trawieńca przypada na pierwszy miesiąc laktacji, szczególnie na pierwsze 2 tygodnie. Około 10% krów, u których zdiagnozowano przemieszczenie trawieńca zazwyczaj brakowane jest ze stada.

Błędy żywieniowe znacznie zwiększają szanse na przemieszczenie trawieńca

Pozostałe produkują o ponad 500 litrów mleka mniej w laktacji, jednak nawet 30% strat mleka występuje jeszcze przed diagnozą choroby. Obok pierwszego miesiąca laktacji okresem, w którym wzrasta ryzyko występowania przemieszczenia trawieńca jest również pierwsza laktacja. W tym wypadku jako przyczynę podaje się słabą adaptację pierwiastek rozpoczynających laktację do nowych warunków utrzymania i żywienia.

Zarówno nadmierne i niewystarczające pobranie paszy treściwej przez krowę może prowadzić do przemieszczenia trawieńca

Największemu ryzyku wystąpienia schorzenia sprzyjają błędy żywieniowe popełniane w okresie przejściowym. Zaburzenia metaboliczne związane z wysoką wydajnością, powodują utratę apetytu, a pusty przewód pokarmowy oznacza mniejsze wypełnienie żwacza, czyli zwiększone ryzyko przemieszczenia trawieńca. Okazuje się jednak, że tak nadmierne, jak i za małe pobranie pasz treściwych przed porodem może sprzyjać przemieszczeniu trawieńca.

Gdy krowa pobiera zbyt dużo pasz treściwych, a mniej objętościowych, zmniejsza się wypełnienie żwacza. Zwiększa się natomiast koncentracja lotnych kwasów tłuszczowych w żwaczu, przez co zmniejsza się motoryka przewodu pokarmowego. Dzieje się tak w systemie tradycyjnego żywienia, jak również przy żywieniu TMR, gdy mieszanina jest źle wymieszana w wozie paszowym. Zwiększanie dawek pasz treściwych po porodzie jest konieczne, bo wraz ze wzrostem wydajności mleka zwiększa się zapotrzebowanie krów. Jednak zwiększenie to musi być bardzo wyważone, aby nie spowodować kwasicy. Zaleca się zwiększenie dawek pasz treściwych po porodzie w tempie 1,0–1,5 kg tygodniowo.

image

Okazuje się jednak, że tak nadmierne, jak i za małe pobranie pasz treściwych przed porodem może sprzyjać przemieszczeniu trawieńca

FOTO: Beata Dąbrowska

Niewypełnienie przewodu pokarmowego połączone z niedoborem energii, to kolejna przyczyna powstawania przemieszczenia trawieńca. Trzeba więc robić wszystko, by nie dopuścić do spadku pobrania paszy. Warto tu zwrócić uwagę na swobodny dostęp do stołu paszowego wszystkich krów. Gdy stół jest za krótki, to wówczas sztuki najsłabsze praktycznie nie będą miały możliwości pobrania wystarczającej ilości paszy. Gdy już podejdą do stołu, to często pozostaje im tylko TMR mocno przesortowany, co oznacza, że nie pobiorą paszy w odpowiedniej ilości, nie wypełnią przewodu pokarmowego i stąd już tylko krok do przemieszczenia trawieńca.

Ryzyko wystąpienia choroby zwiększają również kulawizny, zaleganie poporodowe, zatrzymanie łożyska, kwasica i ketoza.

Beata Dąbrowska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 17:34