StoryEditorSpółdzielnia mleczarska

Rośnie sprzedaż produktów OSM w Piaskach

14.09.2021., 15:09h
Przy wysokiej frekwencji Walne Zebranie Delegatów OSM w Piaskach jednogłośnie zdecydowało o przyjęciu absolutorium za 2020 r. dla zarządu oraz przyjęciu sprawozdania z działalności rady nadzorczej.

Prawie 100% frekwencja

Delegaci OSM w Piaskach i ich goście spotkali się 8 września w Pełczynie. Uwagę zwracała wysoka, niewiele odbiegająca od stuprocentowej, frekwencja. Zebranie tradycyjnie prowadził Władysław Ciołek, kierownik działu skupu mleka i wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Sekretarzem zebrania została Krystyna Żmuda, asesorami Mariusz Winiarczyk i Artur Włosek.

W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Mariusz Matys, Jan Świtacz i Joanna Listopad. Komisję uchwał i wniosków tworzyli: Piotr Ziętek, Adam Stamirowski oraz Jadwiga Grzeszczak. Do komisji wyborczej delegaci wybrali Krzysztofa Matysa, Jana Cichorza i Tomasza
Augustyniaka.

Rośnie sprzedaż spółdzielni w Piaskach

Twarogi od lat są wiodącym produktem OSM w Piaskach. Ich produkcja rok do roku (2019–2020) wzrosła. W tym samym czasie o 1,02% wzrosła też sprzedaż spółdzielni. Natomiast w okresie 2015–2020 łączna sprzedaż zwiększyła się aż o 67,24%.

Spółdzielnia skupuje mleko od hodowców z ponad 20 gmin. Najwięcej dostawców ma w gminie Piaski i Mełgiew. Ich liczba w 2020 r. się zmniejszyła, nieznacznie zmniejszyła się też dynamika skupu, wzrosła natomiast średnia cena brutto surowca.

Prezentujący sprawozdanie zarządu z działalności spółdzielni w 2020 r. prezes Mirosław Domański zwrócił w tym kontekście uwagę na problem prywatnego, nieregulowanego przez państwo skupu mleka.

Prywatni skupujący to wielkie zagrożenie. Razem z gigantami oraz podmiotami zagranicznymi walczą o mleko i wydzierają nam dużych dostawców. Stracą na tym wszyscy. Rolą rządu jest stworzenie ram, które ucywilizowałyby rynek. Należałoby też przygotować działania osłonowe ograniczające niekorzystne skutki wpływu na branżę rosnących z miesiąca na miesiąc kosztów produkcji. Niestety, takich działań nie widać.


Niekorzystne otoczenie biznesu

Te rosnące koszty to m.in. postępujący wzrost cen energii, paliw, wywozu śmieci, usług, kosztów pracy i zakupu surowca. Obecne wysokie ceny mleka nie pozwalają na jego korzystne spieniężenie.

To wszystko nie może nie pozostać bez wpływu na wzrost cen produktów z Piask, co z kolei oznacza ryzyko spadku sprzedaży. Lista niekorzystnych czynników mających wpływ na prowadzenie działalności jest dłuższa. Pracownicy oczekują wyższych wynagrodzeń, bywa że po uzyskaniu pierwszych szlifów w zakładzie wybierają zatrudnienie za granicą. Pandemia sprawiła, że branża mleczarska stała się nieprzewidywalna i dynamiczna a o sukcesie spółdzielni w dużej mierze decyduje cena jednostki tłuszczowej, na którą nie ma ona żadnego wpływu.

Postępuje też inny, niekorzystny proces. Wciąż zmniejsza się liczba lokalnych sklepów. Nie wytrzymują konkurencji z coraz silniejszymi sieciami. – Handel zdominowany przez sieci skutecznie dusi swoich dostawców – mówił prezes Domański. – Aby przetrwać, musimy się ciągle zmieniać i dostosowywać do zmieniających wymagań. W tym celu opracowujemy nowe, wysokiej jakości produkty i opakowania o przyciągającym wzrok wyglądzie.

Pisząc o produktach z Piask warto wspomnieć o nowych propozycjach spółdzielni, czyli kefirze w szklanej butelce i jogurcie w słoiczku powstającymi we współpracy z Robico. Na rynku pojawił się też jogurtowy napój orzeźwiający Ayran typu tureckiego. OSM w Piaskach jest drugim w Polsce producentem napoju jogurtowego takiego typu. To oczywiście produkty z czystą etykietą.

Żeby konkurować jakością i innowacyjnością, trzeba inwestować. Prezentowana podczas walnego zebrania lista inwestycji spółdzielni jak co roku była długa. Warto wspomnieć o doprowadzeniu przyłącza energetycznego do miejsca, gdzie zaplanowane jest uruchomienie w przyszłości nowej stacji transformatorowej. To pierwszy krok do inwestycji, której realizacja pozwoli radykalnie obniżyć horrendalne ceny za prąd.

Zmniejszeniu kosztów energii służy też jej pozyskiwanie z paneli fotowoltaicznych. Ta inwestycja, podobnie jak modernizacja oczyszczalni ścieków dowodzi, że spółdzielnia poważnie traktuje zielone technologie.Jednak w tym momencie wszystkie inwestycje są wstrzymane ze względu na dużą niepewność w branży.

Kierunki działania

Prezes Domański mówiąc o priorytetach na kolejny rok wymienił m.in. nowe produkty i kolejne rynki zbytu. Jedno i drugie ma służyć umacnianiu pozycji spółdzielni na rynku.

Konieczne jest też dalsze obniżanie kosztów skupu mleka, modernizacja i zakup urządzeń, poprawa jakości skupowanego mleka, maksymalizowanie przerobu mleka poprzez poszerzanie bazy skupowej, dbanie o dotychczasowych odbiorców, poprawa atrakcyjności ofertowej zgodnie z nowymi trendami, prowadzenie oszczędnej gospodarki energetycznej i wodnej oraz utrzymywanie ceny skupowanego mleka na poziomie średniej krajowej. Drogą do zmniejszania kosztów jest większa sprzedaż i to jest największe wyzwanie – wyliczał prezes.

Przewodniczący RN Ryszard Fijałkowski w swoim sprawozdaniu mówił m.in. o wpływie pandemii na pracę rady. A także odniósł się do odejścia w ostatnim czasie dwóch członków spółdzielni.

Pierwszego odejścia spodziewaliśmy się, drugie było dużym zaskoczeniem. Zrobiliśmy bardzo dużo, żeby do niego nie doszło. Nie udało się, po ludzku było nam przykro. Życzymy obu panom wszystkiego najlepszego – powiedział.

Na koniec tej części zebrania Tadeusz Maliborski reprezentujący KZSM Zw. Rew. wypowiedział się na temat bilansu spółdzielni.

Badane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno obraz finansów spółdzielni w 2020 r. Nie ma uwag i zastrzeżeń, wypracowany został zysk netto – stwierdził. Przypomniał też, że niska rentowność w spółdzielczości to norma. – Rentowność na poziomie 1–1,5% to sukces. Bo spółdzielnia nie jest spółką z o.o. czy grupą kapitałową nastawioną na wysokie zyski.

Absolutorium udzielone jednogłośnie

Walne Zebranie Delegatów OSM w Piaskach jednogłośnie zdecydowało o absolutorium dla prezesa Mirosława Domańskiego. Taką samą decyzję podjęło w sprawie absolutorium za 2020 r. dla jego zastępców: Franciszka Sobieszczańskiego (obecnie na emeryturze) i Małgorzaty Żmudy. Delegaci wybrali też nowego członka rady nadzorczej, został nim Gabryel Szadkowski.

Zdecydowano również o zmianach w statucie spółdzielni. Zakładają one zmniejszenie liczebności RN i zarządu oraz umożliwiają działanie zarządu w składzie jednoosobowym.

Krzysztof Janisławski
Zdjęcia: Krzysztof Janisławski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
08. czerwiec 2023 22:14